Brief voor de informateur

ProDemos heeft een brief gestuurd naar de informateur, Mariëtte Hamer. In de brief wijst ProDemos erop dat het draagvlak voor democratie en rechtsstaat versterking nodig heeft. ProDemos pleit daarom voor een investeringsimpuls voor democratische hechting.

Het is bijvoorbeeld nodig scholen tijd en capaciteit kunnen vrijmaken voor het uitvoeren van de nieuwe wet Burgerschap. Maar ook om ambities uit te spreken en te faciliteren, zoals de ambitie om de kloof tussen theoretisch en praktisch opgeleiden (wat betreft participatie en democratisch vertrouwen) te dichten.

Brief van ProDemos aan de informateur (21 mei 2021)

Laatste Nieuws