Huis voor democratie en rechtsstaat

Gratis gastles/bijeenkomst over de EU

Wat weet jij over de Europese Unie? Hoe komen Europese wetten tot stand? Welke instituties zijn er allemaal in de EU en wat doen die eigenlijk? Wat vind je zelf van de EU?

ProDemos wil burgers (via scholen of maatschappelijke organisaties) op een laagdrempelige manier betrekken bij de Europese Unie. Een moderator van ProDemos komt graag naar uw maatschappelijke organisatie of school toe om een interactieve gastles te verzorgen.

Mbo-4, havo en vwo: rollenspel

Voor mbo-4, havo- en vwo-klassen is er een rollenspel over de chocoladerichtlijn.

Vmbo en mbo: korte werkvormen

Ook is zijn er voor vmbo- en mbo-klassen zijn korte werkvormen ontwikkeld. Om een programma op maat samen te kunnen stellen hebben we veel verschillende onderdelen ontwikkeld. In samenspraak met u wordt een passende bijeenkomst samengesteld. U heeft de keuze uit de volgende onderdelen:

 • Woordweb
  In deze brainstorm wordt met de deelnemers besproken hoe zij met de EU te maken hebben.
 • Contactadvertenties
  Deelnemers maken kennis met Europese landen door een contactadvertentie te schrijven over een land, bijvoorbeeld: ‘Land met drie eilanden en een koning zoekt…’. De rest van de groep moet uit de advertentie afleiden om welk land het gaat.
 • Van probleem naar oplossing in de Europese Unie
  Deelnemers zetten de stappen in de goede volgorde om in de EU van probleem naar oplossing te komen.
 • Krachtenveld Europese Unie
  Waar horen de belangrijkste instellingen en personen in het Europese Krachtenveld? Deelnemers plaatsen in duo’s de juiste kaartjes in het schema.
 • Opiniepeiling
  Deelnemers krijgen tien stellingen waar ze het mee eens of oneens zijn. Aan hun antwoorden is af te lezen of ze een eurosceptische of een pro-Europese houding hebben.
 • Bingo
  Op iedere unieke bingokaart staan negen vakjes met daarin antwoorden. De antwoorden horen bij vragen die in een powerpoint staan. Wie heeft het eerst bingo?
 • Kennisquiz EU
  Deze redelijk pittige kennisquiz kan digitaal of via een Petje op, petje af gespeeld worden.
 • Quiz: Nederland of de Europese Unie?
  Over welke onderwerpen wordt nationaal besloten en waarover wordt op Europees niveau besloten? Deelnemers laten met een oranje of blauwe kaart zien wat hun antwoord is.
 • Over de lijn
  Deelnemers krijgen een aantal stellingen uit de laatste Europese StemWijzer te zien. Ze stemmen met hun voeten. Als iedereen een positie heeft ingenomen, krijgt iedereen te zien welke positie politieke partijen hebben ingenomen.

Een gastles boeken

De gastlessen worden georganiseerd door ProDemos en kunnen in heel Nederland worden uitgevoerd. De gastlessen met werkvormen zijn bij uitstek geschikt voor (v)mbo-leerlingen, maar kunnen ook aan andere groepen (volwassenen) gegeven worden. Voor mbo-4, hbo en havo/vwo-klassen raden we het rollenspel chocoladerichtlijn aan.

Boeken kan online via het reserveringssysteem. Gelieve uw gastles minstens een maand van tevoren te boeken.

Voor vragen t.a.v. de planning kunt u mailen naar gastles@prodemos.nl.