Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Den Haag voor praktijkscholen

Speciaal voor leerlingen in het praktijkonderwijs is er het educatieve excursieprogramma Politiek in Praktijk. Tijdens dit programma brengen uw leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, ontdekken zij het Binnenhof en zien ze met eigen ogen hoe dicht politiek eigenlijk bij ze staat.

Politiek is geen ver-van-je-bed-show, het gaat ook over jou!

Politiek in Praktijk

Het programma in het kort:

  • Deelname aan het programma is gratis.
  • 10 – 20 leerlingen per groep
  • 3 uur (09.30-12.30 of 13.30-16.30 uur)
  • Inclusief bezoek aan de Tweede Kamer
  • Interactief spel ‘Stad bouwen’

Uw klas wordt ontvangen door een enthousiaste begeleider die bekend is met de doelgroep praktijkschoolleerlingen. Het rollenspel is interactief en sluit aan op de belevingswereld van leerlingen. Zo ervaren uw leerlingen wat democratie is.

Stad bouwen

Stad bouwen is een interactief spel waarmee leerlingen ervaren hoe democratische besluitvorming werkt. Het doel is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. De stad bestaat uit verschillende elementen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.

Let op: Dit programmaonderdeel wordt onder de naam ‘Democracity’ ook aangeboden op het gemeentehuis!

Reserveren