Huis voor democratie en rechtsstaat

Jongerengemeenteraad

Voor jongeren tussen de 14-19 jaar organiseert ProDemos al jaren de Jongerengemeenteraad in gemeenten door het hele land. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad zet de kiezer van morgen zijn eerste stappen in het gemeentehuis.

Doel van de dag

Jongerengemeenteraad laat jongeren zien hoe beleid tot stand komt gebaseerd op het principe ‘leren door ervaren’. Voor één dag vervullen de jongeren de rol van gemeenteraadslid en gaan op het gemeentehuis aan het werk om concrete plannen te bedenken die in de gemeente uitgevoerd kunnen worden.

Eén groepje leerlingen verzorgt als persgroep een verslag van de dag. Meestal is dat in de vorm van een krant, maar in sommige gemeenten kiest men voor een andere vorm, zoals een videoverslag in Horst aan de Maas.

Het gaat ergens over

Er staat altijd een thema centraal. Dit is een uitstekende gelegenheid om jongeren over een belangrijk thema na te laten denken. Het is wel van belang een ruim geformuleerd thema te kiezen, zodat de verschillende groepen heel diverse plannen kunnen bedenken. Voorbeelden van gebruikte thema’s: Gezonde leefstijl (denk aan: bevorderen van bewegen en gezonde voeding, tegengaan van ongezond gedrag zoals bijv. verslavingen), cyberpesten, etc.

Doelgroep

De deelnemers zijn leerlingen van het VMBO, MBO en HAVO/VWO. Docenten doen graag met hun klas mee aan een Jongerengemeenteraad omdat de doelstellingen van het project goed aansluiten op de burgerschapscompetenties van de vakken maatschappijleer, loopbaan & burgerschap, geschiedenis en Nederlands. Voor kinderen in groep 7 en 8 bestaat er de Kindergemeenteraad.

Meer informatie

Voor de organisatie van een Jongerengemeenteraad rekent ProDemos bij gemeenten een vergoeding van € 3.600,- exclusief BTW. Voor vaste klanten rekenen wij een vergoeding van € 3.250,- exclusief BTW. Deelname is voor scholen gratis.

Kijk voor meer informatie in de menu’s links op de pagina: Voordelen voor de gemeente, Kosten en verantwoordelijkheden, Programma, Docentenhandleiding of neem contact op met Karel Ploeger.

Jongerenraad versus Jongerengemeenteraad

Veel gemeenten kiezen er bij jongerenparticipatie voor om een jongerenraad in te stellen. Dit heeft vaak de vorm van een structureel inspraakplatform en adviesorgaan aan de gemeenteraad. Wij merken dat er veel valkuilen zijn waar gemeenten zich niet, of te laat, van bewust worden. Waar lopen gemeenten tegenaan bij het...

Lees meer »

Docentenhandleiding

ProDemos verwacht dat de docent in minimaal één lesuur aandacht besteedt aan toelichting op de projectdag, bespreking van het gekozen thema en aandacht voor enige kennis over de gemeente. Hiervoor is lesmateriaal beschikbaar. Er is een handleiding voor VMBO en Havo en VWO.

Lees meer »

Programma

Aantal deelnemers ProDemos kan maximaal 70 deelnemers op een dag begeleiden. Samen met ProDemos bepaalt de gemeente welk aantal deelnemers men kan huisvesten. Daarvoor is voldoende, geschikte werkruimte noodzakelijk. Bij 70 deelnemers zijn er 8 werkruimtes voor ongeveer 10 mensen nodig. De projectdag van de Jongerengemeenteraad bestaat uit drie onderdelen:...

Lees meer »

Kosten en verantwoordelijkheden

Het succes van de Jongerengemeenteraad komt de gemeente toe. Maar ProDemos helpt u op weg, met mankracht en meer. Ook de scholen dragen een deel van de gezamenlijke verantwoordelijkheid. Voor de organisatie van een Jongerengemeenteraad rekent ProDemos een vergoeding van € 3.600,- exclusief BTW. Voor vaste klanten rekenen wij een...

Lees meer »

Voordelen voor de gemeente

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente en de stemmers van de toekomst. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad levert de gemeente een belangrijke inspanning. Daar krijgt u ook iets voor terug: U stimuleert inzicht en participatie van jongeren in het beleid en bestuur van uw gemeente. U krijgt...

Lees meer »