Huis voor democratie en rechtsstaat

Mbo-gastles: Politieke partijen (alle niveaus)

In deze gastles leren uw studenten wat een politieke partij is en welke functie politieke partijen vervullen in het Nederlandse staatsbestel. Daarnaast ontdekken ze welke politieke partijen we hebben in Nederland en welke (soorten) standpunten zij hebben. Ook de termen ‘links’ en ‘rechts’ komen aan bod.

Onderdelen:

  • Politieke partij oprichten
    De studenten richten in groepjes fictieve politieke partijen op. Ze bedenken zelf een aantal standpunten voor hun partij en een partijnaam. Vervolgens presenteren zij hun partij aan de rest van de groep.
  • Aan de slag met het assenstelsel
    De studenten ontdekken wat ‘links’ en ‘rechts’ betekenen in de politiek. Vervolgens maken ze de assen concreet door hun eigen fictieve partijen een plek te geven in het assenstelsel.
  • Over de lijn
    De studenten ontdekken welke politieke partijen nu in de Tweede Kamer zitten. Ook denken ze in spelvorm na over hun eigen standpunten ten aanzien van verschillende politieke onderwerpen.

Doelgroep: alle mbo-niveaus
Duur: 70 – 110 minuten
Onderwerp: politieke partijen
Beschikbaar: doorlopend


terug naar het overzicht van de mbo-gastlessen –>