Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles rollenspel Europese Unie

Onderhandelen, compromissen sluiten, schipperen tussen nationale en Europese belangen én rekening houden met ideologische verschillen in het Europees Parlement… Door over de regelgeving rondom snelle, internationale treinverbindingen te onderhandelen ervaren leerlingen/studenten dat het niet eenvoudig is om in de Europese Unie tot besluiten te komen, maar wel spannend.

 • Duur
  90-120 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, LIO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Nu Boeken

De Europese Unie zit best een beetje ingewikkeld in elkaar: de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad van de Europese Unie. Wie doet nu precies wat? Tijdens deze gastles gaan de leerlingen/studenten in verschillende groepjes de ‘route’ van Europese besluitvorming naspelen. Dit doen ze aan de hand van een casus over snellere treinverbindingen tussen Europese landen. Ze gaan met elkaar in debat en moeten lobbyen.

Leerling/studenten worden verdeeld over de verschillende Europese instellingen en krijgen een land of fractie toegewezen. Zaak is om tijdens de discussie over de snellere treinverbindingen met verve je landsbelangen te verdedigen, maar ook de voortgang van het Europese project niet uit het oog te verliezen. Zo ziet niet ieder land het belang in van het plan, sommige leggen liever meer snelwegen aan. Andere landen willen wel meewerken maar vragen zich ook af wat zij hiervoor in ruil terugkrijgen van de EU. Zullen de organen uiteindelijk samen tot een besluit komen?

Als er na het rollenspel nog tijd over is kunnen we nog korte debatten voeren over enkele stellingen met betrekking tot de Europese Unie. Moet er een Europees leger komen? En gaat er teveel soevereiniteit van lidstaten verloren door regels die de EU lidstaten oplegt?

 • Geschikt voor mbo 3 /4, lio, havo/vwo 3de klas bovenbouw, vmbo-tl bovenbouw. 
 • Aanmelden kan via ons reserveringssysteem
 • Minimaal 10 en maximaal 32 studenten per les. 
 • Voeg geen groepen van verschillende niveaus samen. 
 • Zorg dat er een goed werkende beamer, laptop en geluidsversterking aanwezig zijn.
 • ProDemos verzorgt per dag op één school minimaal 2 en maximaal 5 lesuren. 
 • Plan de lessen aansluitend, zodat voor de gastdocent zo min mogelijk (wacht)tijd verloren gaat. 
 • De gastles kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger. 
 • Zorg dat tijdens de gastles minimaal één begeleidende docent aanwezig is, die de leerlingen kent. 
 • De gastlessen zijn gratis. 
 • Aan het einde van de gastles krijgt iedere deelnemer een poster mee naar huis.

Na een aanvraag

 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken. 
 • De gastles wordt aangepast aan het niveau van de studenten. 
 • Je kunt een gastles tot 30 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 30 werkdagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij je in rekening gebracht. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Voor vragen t.a.v. de planning kun je mailen naar gastles@prodemos.nl.

Evaluatie 

Heb je als docent een mbo-gastles bijgewoond? Dan stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten hoe de les is verlopen. Doorgaans wordt de link hiervoor daags na de les verstuurd aan de persoon die de gastles geboekt heeft. 

Studenten tijdens een gastles op school.
Studenten tijdens een gastles op school.