Arthur Pormes nieuw lid van de raad van toezicht

Per 15 januari 2024 is Arthur Pormes toegetreden tot de raad van toezicht van ProDemos. Hij is voor die functie voorgedragen door de ondernemingsraad van ProDemos. Pormes volgt daarmee Hans Teunissen op, die de raad vorig jaar heeft verlaten.

De ondernemingsraad heeft gezocht naar iemand met ervaring in het onderwijs en die het perspectief van de medewerkers kan vertegenwoordigen in de RvT.

“Met Arthur Pormes hebben we iemand gevonden die aan dit profiel voldoet. Zijn ervaring als leraar maatschappijleer, inzet voor de NVLM en betrokkenheid bij de commissie ‘Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië’ komen daarbij goed van pas. De OR heeft er alle vertrouwen in dat Arthur zijn lidmaatschap van de RvT op onze voordracht met verve zal vervullen en wij kijken uit naar de samenwerking de komende jaren.”

Bekijk alle leden van de raad van toezicht van ProDemos

Laatste Nieuws