Huis voor democratie en rechtsstaat

Gastles rechtspraak en rechtbankbezoek

Gastdocent van ProDemos tijdens gastles op rechtbank

ProDemos biedt scholen de mogelijkheid om een gratis gastles over rechtspraak aan te vragen. Met interactieve werkvormen bespreken we de rechtspraak in onze samenleving en spelen de leerlingen (in toga) een rechtszaak na. De gastles is een goede voorbereiding op het bezoek aan de rechtbank. ProDemos biedt scholen ook de mogelijkheid om zelf een politierechterzitting bij te wonen.

Het aanbod voor gastles en rechtbankbezoek verschilt per arrondissement. Klik op het arrondissement waar uw school zich bevindt om een gastles en rechtbankbezoek aan te vragen.