Huis voor democratie en rechtsstaat

StemWijzer voor de provincies – test uw politieke voorkeur!

StemWijzer Provinciale Staten 2019

Haarlem, 20190213, De lancering van de ProDemos Stemwijzer, in het Provinciehuis van Haarlem

Voor de Provinciale Statenverkiezingen in 2019 hebben 7 provincies ons opdracht gegeven om een StemWijzer te maken:

 • Flevoland
 • Gelderland
 • Limburg
 • Overijssel
 • Noord-Brabant
 • Noord-Holland
 • Zuid-Holland

De StemWijzers zijn te vinden op www.stemwijzer.nl 

Wat is de StemWijzer?

De StemWijzer is de meest gebruikte stemhulp in verkiezingstijd. Door 30 stellingen met eens, oneens of geen mening te beantwoorden kunnen kiezers hun standpunten vergelijken met die van politieke partijen. De StemWijzer bestaat sinds 1989 en is ontwikkeld door ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat.

Hoe werkt de StemWijzer?

 • In maximaal 30 stellingen komen de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in uw provincie spelen aan de orde.
 • U geeft uw mening over de stellingen.
 • Vervolgens ziet u met welke politieke partijen u de meeste overeenkomst heeft.
 • Bij elke stelling vindt u achtergrondinformatie over de standpunten van de partijen, en u kunt in de tool makkelijk specifieke partijen met elkaar vergelijken op onderwerpen die voor hen extra belangrijk zijn. Zo kunt u zich een goed oordeel vormen over de politieke partijen waarop u kunt stemmen.

Contact

Heeft u vragen over de StemWijzer? Kijkt u eerst bij de veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Dan helpen wij u graag via e-mailTwitter en Facebook. Een van onze medewerkers neemt dan contact met u op.

Persverzoeken kunt u sturen naar onze afdeling Communicatie.

Over ProDemos

ProDemos is het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa.

Bezoek politiek Den Haag met ProDemos!

Het Bezoekerscentrum van ProDemos staat recht tegenover het Binnenhof in Den Haag. Vanuit die plek bieden we rondleidingen, educatieve programma’s, debatten, exposities, cursussen en ook zaalruimte. Jaarlijks ontvangen we tienduizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden, die via ons ervaren hoe politiek, democratie en rechtsstaat functioneren.

Actief in heel Nederland

ProDemos werkt samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. Met behulp van onze cursusprogramma’s, begeleiders en lesmaterialen leggen zij uit hoe je bijvoorbeeld gemeenteraadslid kunt worden, waar de provincie over gaat, of hoe een rechtszaak verloopt.

ProDemos Academie

ProDemos doet onderzoek naar onderwerpen als burgerparticipatie en de diversiteit van de volksvertegenwoordiging. Ook organiseren we colleges, cursussen, evenementen en debatten over onderwerpen die met democratie en rechtsstaat te maken hebben. Daarnaast geven we informatieve publicaties uit die vaak gratis te downloaden zijn. Voor internet maken we digitale tools zoals de StemWijzer en de Stemmentracker.

Financiering

Een deel van de inkomsten van ProDemos bestaat uit subsidie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarnaast ontvangt ProDemos voor afzonderlijke projecten subsidie van derden. Eigen inkomsten worden verworven uit de diensten die ProDemos levert aan gemeenten, provincies en andere opdrachtgevers. De StemWijzers voor de Provinciale Statenverkiezingen zijn betaald door de provincies zelf.