Huis voor democratie en rechtsstaat

Samenwerking met…

Gemeenten

ProDemos ondersteunt gemeenten graag bij het betrekken van hun inwoners, met advies en projecten op het gebied van burgerparticipatie en workshops voor raadsleden en ambtenaren die zich met dit onderwerp bezighouden.

Lees meer »

Waterschappen

ProDemos ondersteunt de waterschappen graag bij het betrekken van burgers, onder andere door publieksinformatie te bieden over het bestuur van de waterschappen.

Lees meer

Provincies

ProDemos werkt samen met provincies aan het betrekken van hun inwoners, bijvoorbeeld door klassenbezoeken op het Provinciehuis, een Onderwijskrant over de provincie of workshops voor Statenleden.

Lees meer »

Gerechtelijke instellingen

ProDemos ondersteunt gerechtelijke instellingen bij hun publieksvoorlichting door het delen van expertise en het organiseren van publieksprogramma’s.

Lees meer »

Maatschappelijke organisaties en verenigingen

ProDemos komt graag bij maatschappelijke organisaties en verenigingen langs om informatiebijeenkomsten te geven over politiek, democratie, en rechtspraak.

Lees meer »