Welke rechten en plichten hebben kinderen? Hoe veranderen deze als je ouder wordt? Wat betekenen deze rechten in de praktijk? In deze gastles gaan de leerlingen in actieve werkvormen zoals werk aan de winkel, raad het recht en de leeftijdsladder aan de slag. De gastles wordt afgesloten met een quiz. Het doel is dat de leerlingen zich op een interactieve manier bewust worden van hun rechten en waar zij naartoe kunnen als ze hier vragen over hebben. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

Deze gastles is beschikbaar voor basisscholen en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer.

  • De gastles kan worden aangevraagd door basisscholen en onderbouwklassen (vo) uit de regio’s Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer.
  • Het streefaantal van de groep is 10-32 leerlingen.
  • De aanvraagtermijn is drie weken. Na de aanvraag wordt er binnen enkele werkdagen contact met je opgenomen.
  • De gastles duurt 60 minuten.