Hoe werkt eerlijke rechtspraak? Hoe kom je als rechter tot een uitspraak? In deze gastles kruipen de leerlingen in de rol van rechter, officier van justitie of advocaat. De leerlingen krijgen een toga aan en spelen een strafrechtzaak na. Het doel is dat ze door beleving begrip krijgen van de werking van het (straf)recht in Nederland. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

Deze gastles is beschikbaar voor basisscholen en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer.

  • De gastles kan worden aangevraagd door basisscholen en onderbouwklassen (vo) uit de regio’s Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer.
  • Het streefaantal van de groep is 10-32 leerlingen.
  • De aanvraagtermijn is drie weken. Na de aanvraag wordt er binnen enkele werkdagen contact met je opgenomen.
  • De gastles duurt 60 minuten.