Minister Hanke Bruins Slot (BZK) op bezoek bij ProDemos

Op maandag 9 mei bracht Hanke Bruins Slot, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een bezoek aan ProDemos in Den Haag om met eigen ogen te zien hoe ProDemos jongeren laat kennismaken met de democratische rechtsstaat. Jaarlijks bezoeken meer dan 100.000 middelbare scholieren en mbo-studenten politiek Den Haag tijdens een educatief programma van ProDemos. Zij ervaren tijdens zo’n programma hoe de nationale politiek werkt en hoe ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Een vast onderdeel is een bezoek aan de Tweede Kamer.

De middag begon met een korte presentatie over het werk van ProDemos door Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Minister Bruins Slot kreeg van hem bijvoorbeeld te horen hoeveel leerlingen en studenten ProDemos weet te bereiken, maar ook wat de uitdagingen zijn waar ProDemos voor staat. De minister stelde veel vragen, o.a. over de medewerkers die leerlingen rondleiden en sloot zelf af met de opmerking: ‘Als je als organisatie zo veel leerlingen rondleidt, kan het niet anders dan dat ProDemos een organisatie is met veel enthousiaste medewerkers.’

Na de presentatie liep minister Bruins Slot mee met ​Lucas, een leerling van het Helicon College​ uit Den Bosch, tijdens het onderdeel DemocratieLAB. In dit lab onderzoeken leerlingen grondrechten en staan ze stil bij vragen als ‘Wat vind ik belangrijk in een democratie?’. Ook ontmoette de minister twee klassen van het Twickel College uit Hengelo in een zaal die precies lijkt op de plenaire zaal van de Tweede Kamer. De leerlingen speelden een Kamerdebat na en debatteerden over een wetsvoorstel dat het openbaar vervoer voor iedereen gratis moet worden. De minister nam plaats in ‘vak K’ en vertolkte het kabinetsstandpunt.

Na deze Kamerdebatsimulatie was de minister aanwezig bij de dagafsluiting van een groep mbo-studenten uit Haarlem. Zij hadden gedurende de hele dag hun best gedaan om ‘munten’ te verdienen, bijvoorbeeld door goede vragen te stellen, goede antwoorden te geven, of quizzen te winnen. In de groep had Jorn de meeste munten veroverd en hij was daarmee de winnaar van de dag. De minister overhandigde hem zijn prijs (een mok met ‘eindbaas’ erop) en hield een korte speech: ‘Jorn, jij bent de eindbaas van vandaag. Je hebt de meeste muntjes verzameld. Als je in de politiek iets voor elkaar wilt krijgen, is het eigenlijk ook een kwestie van de meeste muntjes verzamelen. De meeste muntjes betekent dat je de meeste mensen achter je hebt staan.’ Ze vroeg Jorn wat hij zou veranderen als hij actief zou zijn in de politiek. Jorn: ‘Ik zou iets veranderen aan de huidige woonsituatie (woningmarkt). Er zijn te weinig huizen en wat er is, is niet voor iedereen toegankelijk.’

Met de uitreiking van de prijs kwam er een einde aan het bezoek van de minister. Minister Bruins Slot: ‘Mooi om te zien hoe ProDemos jonge mensen op deze manier enthousiast maakt om meer te leren over de democratie en politiek en te laten zien dat zij zelf ook invloed kunnen hebben en hun eigen stem kunnen gebruiken.’

Laatste Nieuws