Huis voor democratie en rechtsstaat

Jaarverslag over 2020

vrijdag 2 april 2021

Het jaar 2020 begon zo goed voor ProDemos: in januari en februari ontvingen we duizenden leerlingen voor een educatief programma. We lagen goed op schema voor onze opdracht voor dat jaar: 130.000 leerlingen tijdens een educatief programma het Binnenhof laten zien (inclusief een bezoek aan de Eerste en/of Tweede Kamer). Ook in het land was ProDemos volop actief, met programma’s in gemeentehuizen, provinciehuizen, op scholen en bij rechtbanken.

Maar toen kwam corona, en zoals dat voor heel veel organisaties het geval zal zijn: dat maakt dat we in het jaarverslag over 2020 een heel ander verhaal te vertellen hebben dan we de afgelopen jaren gewend waren.

Al onze fysieke activiteiten kwamen in 2020 grotendeels stil te liggen. Frustrerend voor onze medewerkers en wellicht ook voor docenten, al zullen zij wellicht vooral in beslag zijn genomen door de moeilijkheden in hun eigen werk. Maar corona gaf ook een enorme boost aan de ontwikkeling van online activiteiten. Die ontwikkeling heeft resultaat: inmiddels gaat het aantal leerlingen dat we online bereiken, hard omhoog. Afgelopen maand (maart 2021) waren het er circa 10.000. Binnenkort starten we met het digitale programma Parlement op School, waarin de Tweede Kamer overal in Nederland op een levendige manier te ervaren is. Een programma dat ook na corona goed van pas zal komen, voor scholen die zo ver van Den Haag zijn dat de reis vaak toch een te grote drempel is.

Financiële toelichting
ProDemos heeft 2020 afgesloten met een positief resultaat van ruim € 1.000.000, in plaats van een verwacht verlies. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in de stopzetting van de fysieke activiteiten, waardoor er minder reis- en personeelskosten vergoed hoefden te worden. Daartegenover staat dat we de komende jaren hogere kosten verwachten vanwege enerzijds hogere streefaantallen van bezoekende scholieren en anderzijds de noodzakelijke huur en inrichting van een nieuwe locatie nabij de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer ten gevolge van de renovatie van het Binnenhof.