Huis voor democratie en rechtsstaat

Ed Nijpels nieuwe voorzitter Raad van Toezicht ProDemos

maandag 22 januari 2018

Per 6 februari 2018 is Ed Nijpels de nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht van ProDemos. Hij volgt in deze functie Wim Deetman op, van wie na acht jaar de zittingstermijn afloopt. Nijpels is onder meer voorzitter van de SER-Commissie Borging Energieakkoord en was eerder o.a. lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.

Directeur Eddy Habben Jansen: “We zijn verheugd dat Ed Nijpels bereid is voorzitter te worden van onze Raad van Toezicht. ProDemos is actief in het hele land en in verschillende bestuurslagen. De heer Nijpels is als bestuurder en als volksvertegenwoordiger in de volle breedte van dit spectrum actief geweest. Daaruit spreekt een grote betrokkenheid bij de democratische rechtsstaat.”

Ed Nijpels kijkt uit naar zijn start bij de Raad van Toezicht van ProDemos: “Democratie en rechtsstaat worden niet meer door iedereen als vanzelfsprekende waarden beschouwd. Maar het is het beste systeem dat er is. Dat moeten we permanent uitdragen en laten zien. Ik ben blij dat ik daar de komende jaren een bijdrage aan mag leveren.”

Wim Deetman
Met de komst van Ed Nijpels, neemt ProDemos afscheid van Wim Deetman als voorzitter van de Raad van Toezicht. Ook al voordat Deetman in 2010 aantrad in deze functie, was hij nauw betrokken bij de totstandkoming van de organisatie. Directeur Eddy Habben Jansen: “Zonder Wim Deetman had ProDemos niet bestaan. Al in zijn tijd als burgemeester van Den Haag speelde hij een cruciale rol. De afgelopen jaren heeft hij op inspirerende wijze bijgedragen aan de ontwikkeling van onze organisatie en wisten we ons gesteund door zijn enorme bestuurlijke ervaring.”

Nieuwe leden: Maria van de Schepop en Daniëlle Woestenberg
Naast Ed Nijpels treden ook twee nieuwe leden aan: Maria van de Schepop, president van de rechtbank Noord Nederland, en Daniëlle Woestenberg, jurist van het Interkerkelijk Contact met de Overheid en jurist ad extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de Rooms Katholieke Kerk.

Samenstelling Raad van Toezicht ProDemos
De Raad van Toezicht van ProDemos bestaat per 6 februari 2018 uit zeven leden:
Drs. Ed Nijpels, onder andere voorzitter van SER-Commissie Borging Energieakkoord en eerder lid van de Tweede Kamer, minister van VROM, burgemeester van Breda en Commissaris der Koningin in de provincie Friesland.
Prof. dr. Henk Dekker, emeritus hoogleraar Politieke Socialisatie en Integratie van de Universiteit Leiden. Hij is lid op voordracht van de ondernemingsraad.
Guikje Roethof, algemeen secretaris van de Amsterdamse Kunstraad. Oud-journalist en radiomaker en voormalig lid van de Tweede Kamer namens D66.
Mr. drs. Maria van de Schepop, president van de rechtbank Noord Nederland en eerder onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR).
Drs. Elvira Sweet, Eigenaar van EMS consultancy. Elvira Sweet is ook lid van de Raad van Toezicht van Cleofa Thuiszorg, Organisatie Vriendschapsrelaties Nederland en Suriname, en de Boekmanstichting. In het verleden was zij onder andere gemeenteraadslid van Amsterdam voor de PvdA, stadsdeelvoorzitter in Amsterdam Zuid-Oost en gedeputeerde in de Provincie Noord-Holland.
Mr. drs. Daniëlle Woestenberg MA MA, jurist van het Interkerkelijk Contact met de Overheid en jurist ad extra bij het secretariaat van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van de RK Kerk. Eerder was zij onder andere lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter voor het CDA in Eersel.
Drs. Robert Zaal, directeur PeaceTech Lab NL in Den Haag. Robert Zaal is voormalig directeur van de RNW Media, de opvolger van de Wereldomroep. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Broekerkerk en voorzitter van de vereniging Kichwamba Steunfonds.