Drie StemWijzers herindelingsverkiezingen Fryslân online

Vanaf vandaag kunnen inwoners van het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân gebruik maken van de StemWijzer om te zien welke onderwerpen er spelen in hun gemeente, hoe de politieke partijen hierover denken en met welke partijen zij de meeste overeenkomsten hebben. Vanwege een gemeentelijke herindeling zijn in deze gemeenten op 22 november gemeenteraadsverkiezingen. De StemWijzers zijn te vinden op www.stemwijzer.nl

Op 1 januari 2018 gaan de 7 gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel en Súdwest-Fryslân verder als 3 nieuwe gemeenten: Leeuwarden, Súdwest-Fryslân en Waadhoeke. Bij de herindelingsverkiezingen op 22 november worden de gemeenteraden gekozen voor deze drie nieuwe gemeenten.

In de StemWijzer kunnen inwoners aangeven hoe zij denken over een breed spectrum aan gemeentelijke thema’s, zoals de openingstijden van winkels en horeca, parkeertarieven, subsidies voor duurzaamheid, coffeeshops, toeristenbelasting, bijstandsuitkeringen, opvang vluchtelingen en asielzoekers en de bescherming van de Friese cultuur. De StemWijzer geeft vervolgens aan met welke partijen de meeste overeenkomsten bestaan.

Van alle drie de StemWijzers is ook een Friese versie beschikbaar, de StimWizer Ljouwert, de StimWizer Súdwest-Fryslân en de StimWizer Waadhoeke.

De StemWijzers zijn rechtstreeks te vinden op:

StickerStemWijzer

De Friese gemeenten zetten naast de online StemWijzer ook de StickerStemWijzer in. De StickerStemWijzer bestaat uit drie grote zeildoeken waarop de stellingen uit de gemeentelijke StemWijzer zijn afgedrukt. Bezoekers lopen langs de doeken en plakken rode (oneens) en groene (eens) stickers bij de stellingen. Zo ontstaan spontaan discussies. Aan het eind krijgen de deelnemers hun persoonlijke uitslag.

De StickerStemWijzer wordt ingezet:

  • 21 Oktober: Mantgum Poiesz Supermarkt
  • 28 Oktober: Stiens Langebuorren
  • 4  November: Grou Stationsweg
  • 11 November: Leeuwarden Lange Pijp
  • 18 November: Leeuwarden Lombardplein
  • 18 November: Sneek Schaepmanplein
  • 21 November: Franeker CSG Anna Maria Van Schurman 

ProDemos

De StemWijzers zijn voor deze gemeenten op maat gemaakt door ProDemos, het ‘Huis voor democratie en rechtsstaat’. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, de provincie, het land en Europa. www.prodemos.nl

Laatste Nieuws