Nederland is niet alleen een democratie, maar ook een rechtsstaat. Een rechtsstaat is een staat waarin vrijheid, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid voor de burger heel belangrijk zijn. Bovendien geniet de burger bescherming van zijn rechten en vrijheden, tegen medeburgers én tegen de overheid.

In deze workshop gaan we aan de slag met activerende werkvormen over het thema rechtsstaat die je direct kunt toepassen in je eigen lessen. Denk bijvoorbeeld aan de zoekplaat ‘Grondrechten’, het invulschema ‘Machtenveld’, het spel ‘Breek de Macht’ of de Rechtsstaatbingo. Welke werkvormen we precies gaan doen is afhankelijk van de geboekte duur van het programma.

Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een poster mee naar huis.

  • Minimaal 10 en maximaal 32 personen per workshop.
  • De workshop kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger.
  • ProDemos geeft de workshop gratis.

NB: Deze workshop kan, indien nodig, ook online worden aangeboden. Dit geldt alleen als de omstandigheden een bezoek aan de school onmogelijk maken.

Na een aanvraag:

  • Je kunt een workshop tot 30 werkdagen voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een workshop binnen deze termijn van 30 werkdagen, dan worden de gemaakte kosten per workshop bij je in rekening gebracht. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de workshop contact op met Jasmina Berhamovic
(j.berhamovic@prodemos.nl).