Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma's voor HAVO / VWO

Keuzehulp voor Docenten

Vind een passend lesprogramma

Alle Programma's

Politiek in een dag

Beleef een hele dag Politiek Den Haag tijdens ons meest uitgebreide programma: Politiek in een Dag. Jouw klas leert gedurende de dag de basisprincipes van de democratische rechtsstaat en speelt een heus Kamerdebat na, compleet met achterban en opiniepeilingen.

 • Duur
  5,5 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Politiek in Vogelvlucht

In Politiek in Vogelvlucht komt het hele Nederlandse politieke systeem in een paar uur voorbij. Naast het bezoek aan de Tweede Kamer verkennen de leerlingen het Binnenhof met het GPS-spel de Binnenhofcheck. Een door de klas zelf bedacht wetsvoorstel vormt de rode draad door het programma.

 

 • Duur
  3 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Klassenbezoek@Gemeentehuis

Betrek leerlingen bij de lokale politiek door op bezoek te gaan bij het gemeentehuis! Bij dit programma leren je leerlingen hoe de lokale politiek werkt, en daarna doen ze een rollenspel. Daarbij worden ze geholpen door echte raadsleden.

 • Duur
  2 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Gemeentehuis

Jongerengemeenteraad

Voor jongeren tussen de 14-19 jaar organiseert ProDemos al jaren de Jongerengemeenteraad in gemeenten door het hele land. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad zet de kiezer van morgen zijn eerste stappen in het gemeentehuis.

 • Duur
  9 uur (met lunch)
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Gemeentehuis
 • Dagen
  (in overleg)

Provinciespel

In het Provinciespel richten jongeren hun eigen provincie in. Moet er meer streekvervoer komen, sneller internet of is het juist belangrijk dat er nieuwe bedrijventerreinen worden gebouwd? Moet de provincie jongerenhuisvesting stimuleren of inzetten op meer stageplaatsen? Welke voorzieningen moeten er komen, en waar? Jongeren beslissen samen namens politieke partijen die ze zelf oprichten.

 • Duur
  2 uur
 • Niveau
  Groep 7/8, HAVO / VWO, MBO, Praktijkonderwijs, VMBO, VSO
 • Locatie
  Provinciehuis

Democratiespel (in Gelderland)

Onder begeleiding van ProDemos en met behulp van een ‘echte’ politicus kruipen uw leerlingen tijdens het Democratiespel in de huid van een raadslid. Aan de hand van een actuele casus wordt een vergadering nagespeeld. Leerlingen worden ingedeeld in fracties en gaan met elkaar in debat.

 • Duur
  2 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Gemeentehuis

Gastles Verkiezingen

Op 17 maart zijn de verkiezingen voor de Tweede Kamer. We weten dat het lastig kan zijn leerlingen of studenten meer te leren over het politieke landschap in Nederland. Vaak vinden ze het ingewikkeld of zelfs saai. In de Verkiezingsgastles behandelen we op een interactieve en leuke manier de Tweede Kamerverkiezingen met jouw leerlingen. Zo worden ze uitgedaagd hun eigen standpunt te ontdekken met betrekking tot enkele politieke vraagstukken.

 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Online, Op school

Gastles Grondrechten

De Grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Welke grondrechten en vrijheden staan er in de Grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk?

 

 

 • Duur
  45 - 60 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Online, Op school

Gastles Belastingbazen

Leerlingen/studenten weten niet altijd dat veel voorzieningen (waar zij zelf ook gebruik van maken) worden geregeld door de overheid. Wie betaalt hiervoor? Welke politieke keuzes zouden zij zelf hierover maken? In deze interactieve werkvorm krijgen studenten de functie van raadslid in de fictieve gemeente Lozum en mogen zij beslissen over de uitgaven. Lukt het ze om binnen de begroting te blijven? Hoe pakken ze dat aan?

 • Duur
  75 - 110 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO
 • Locatie
  Online, Op school

Online vraaggesprek met een Statenlid (Gelderland en Noord-Holland)

Als alternatief voor een bezoek aan het Provinciehuis bieden we in Gelderland en Noord-Holland het online vraaggesprek met een Statenlid aan.

 • Duur
  1 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, Praktijkonderwijs, VMBO
 • Locatie
  Online

Gastles Kamerdebat op school

In deze gastles leren de leerlingen/studenten hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat.

 • Duur
  90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Gastles Politieke partijen

In deze gastles leren de leerlingen/studenten wat een politieke partij is en welke functie politieke partijen vervullen in het Nederlandse staatsbestel. Daarnaast ontdekken ze welke politieke partijen we hebben in Nederland en welke (soorten) standpunten zij hebben. Ook de termen ‘links’ en ‘rechts’ komen aan bod.

 • Duur
  70-110 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Gastles over Europese besluitvorming: rollenspel chocoladerichtlijn

Onderhandelen, compromissen sluiten, schipperen tussen nationale en Europese belangen én rekening houden met ideologische verschillen in het Europees Parlement… Door over de regelgeving rondom chocola te onderhandelen ervaren leerlingen dat het niet eenvoudig is om in de Europese Unie tot besluiten te komen, maar wel spannend. Én culinair!

 • Duur
  90-120 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, HBO, MBO
 • Locatie
  Op school

Gastles over de EU

Wat jouw leerlingen over de Europese Unie? Hoe komen Europese wetten tot stand? Welke instituties zijn er allemaal in de EU en wat doen die eigenlijk? Wat vinden ze zelf van de EU? Een moderator van EDIC Den Haag komt graag naar jouw school om een interactieve gastles te verzorgen.

 • Duur
  60-90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Gastles over provincie & gemeente (in Gelderland en Overijssel)

Onder begeleiding van ProDemos verzorgen een Statenlid en raadslid een gastles bij jou in de klas. Het verschil tussen de provincie en de gemeente is voor jongeren vaak lastig, maar door beide politici tegelijkertijd te ontvangen wordt het verschil zichtbaar. Aan het einde van de les kennen jouw leerlingen het verschil tussen gemeente en provincie, ze weten wat de rol is van een volksvertegenwoordiger en hoe een politiek besluit genomen wordt.

 • Duur
  1 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Gastles Regels en rechten

In deze interactieve les vervullen de leerlingen/studenten de functie van schooldirectie en maken zij de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Afhankelijk van het niveau kunnen ze vervolgens in de rol van Kamerlid kruipen.

 • Duur
  60 - 90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  Op school

Gastles Rechtspraak

Deze gastles laat de leerlingen met verschillende werkvormen beleven hoe het strafrecht in Nederland werkt. De studenten spelen o.a. (in toga) een rechtszaak na. U kunt deze gastles aanvragen als voorbereiding op een bezoek aan de rechtbank of als losse gastles over de rechtspraak.

 

 • Duur
  90 minuten
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO, VSO
 • Locatie
  Op school

Rechtbankbezoek

Het bijwonen van een politierechterzitting is voor leerlingen een indrukwekkende ervaring. Plan een bezoek via het reserveringssysteem van ProDemos. We raden aan om het rechtbankbezoek te combineren met een Gastles Rechtspraak.