Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma's bij ProDemos Den Haag

Keuzehulp voor Docenten

Vind een passend lesprogramma

Alle Programma's

Politiek voor nieuwe Nederlanders

Hoe werkt een democratie? Wat is een rechtsstaat? Voor mensen die niet zijn opgegroeid in een democratie of er weinig over hebben geleerd zijn dat geen makkelijke vragen. Dit programma is speciaal voor mbo-klassen met inburgeraars en Nieuwe Nederlanders.

 • Duur
  3 uur
 • Niveau
  MBO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Gevoel voor Politiek

Speciaal voor leerlingen met een visuele beperking biedt ProDemos het programma Gevoel voor Politiek. Het bezoek aan de Tweede Kamer start bij de audiomaquette van het gebouw van De Kamer. Deze is speciaal ontwikkeld voor mensen met een visuele beperking.

 

 • Duur
  3 uur
 • Niveau
  VSO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag
 • Dagen
  (in overleg)

Politiek en Didactiek

Gaan jouw studenten lesgeven op de basisschool of in de vakken maatschappijleer/-kunde/-wetenschappen, burgerschap of geschiedenis? Ook dan kun je met hen bij ProDemos terecht voor een educatief programma. Politiek en Didactiek richt zich zowel op de politieke inhoud als op de didactische achtergrond van onze werkvormen.

 

 • Duur
  3 uur of 5,5 uur
 • Niveau
  LIO, PABO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Politiek in Praktijk

In Politiek in Praktijk leren de leerlingen dat politiek eigenlijk heel dichtbij hen staat. Centraal staat het spel Stad Bouwen, waarmee de klas ervaart hoe democratische besluitvorming werkt. De leerlingen vormen hun eigen politieke partijen en bouwen samen een stad op. Geschikt voor praktijkonderwijs, VSO uitstroomprofiel arbeid en VSO slechthorend.

 • Duur
  3 uur
 • Niveau
  Praktijkonderwijs, VSO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Tijd voor politiek

Speciaal voor leerlingen op het VSO met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs biedt ProDemos het programma Tijd voor Politiek. Dit programma is beschikbaar voor kleinere groepen en werkt met rustigere werkvormen, zodat de leerlingen niet overprikkeld raken. Ook zijn de starttijden later en zit er een pauze in het programma. De begeleider is bekend met de doelgroep van het VSO.

 

 • Duur
  3,5 uur
 • Niveau
  VSO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag
 • Dagen
  Maandag, Dinsdag

Politiek in Vogelvlucht

In Politiek in Vogelvlucht komt het hele Nederlandse politieke systeem in een paar uur voorbij. Naast het bezoek aan de Tweede Kamer verkennen de leerlingen het Binnenhof met het GPS-spel de Binnenhofcheck. Een door de klas zelf bedacht wetsvoorstel vormt de rode draad door het programma.

 

 • Duur
  3 uur
 • Niveau
  HAVO / VWO, MBO, VMBO
 • Locatie
  ProDemos Den Haag

Politiek in een dag

Beleef een hele dag Politiek Den Haag tijdens ons meest uitgebreide programma: Politiek in een Dag. Jouw klas leert gedurende de dag de basisprincipes van de democratische rechtsstaat en speelt een heus Kamerdebat na, compleet met achterban en opiniepeilingen.