De gastles bestaat uit verschillende korte onderdelen. Samen vormen ze een afwisselende en actieve les. In het eerste deel van de les gaan leerlingen/studenten aan de slag met verbindingskaarten. Daarop staan woorden en afbeeldingen die met politiek te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan foto’s van Kamerleden, maar ook afbeeldingen van demonstraties en wetten. De leerlingen/studenten gaan aan de hand van de kaarten in gesprek over wat zij bij de politiek vinden passen en komen er zo al snel achter dat de politiek over veel alledaagse dingen gaat en dat ze er meer over weten dan ze misschien dachten.

Verderop in de gastles gaan we aan de slag met een politiek thema dat door de leerlingen/studenten zelf is ingebracht. We vragen hen namelijk in duo’s na te denken over iets dat ze zouden willen veranderen in Nederland. Daaruit halen we 1 voorstel (waar ze voor of tegen mogen zijn). Dan bekijken de leerlingen/studenten hoe je iets kunt doen met zo’n wens: op welke manieren kun je invloed uitoefenen? En ze gaan daar vervolgens ook echt mee aan de slag! Dus handen uit de mouwen om in groepjes handtekeningen te verzamelen, een filmpje op te nemen voor op sociale media, een mail te typen om een politicus te overtuigen en een spandoek te maken voor een demonstratie. Zo zetten ze stappen om diegenen te bereiken en te overtuigen die de beslissingen nemen: de Tweede Kamerleden.

In het laatste deel van de gastles ontdekken de leerlingen/studenten hoe de plenaire zaal van de Tweede Kamer eruitziet en waar de Tweede Kamerleden, de voorzitter en ministers zitten. Nadat het lokaal is opgesteld als de plenaire zaal van de Tweede Kamer, kruipen de leerlingen in de huid van een Kamerlid dat voor of tegen is. Ze gaan als Kamerlid debatteren en stemmen over hun voorstel. Spannend of het voorstel het haalt!

 • We voeren deze gastles uit vanaf schooljaar 2024/2025.
 • De gastles duurt 90 minuten, incl. 10 minuten pauze. Heeft je groep meer pauze(s) nodig, dan kun je ook een langere les aanvragen.
 • De les is geschikt voor vso uitstroomprofiel arbeid, praktijkonderwijs, vmbo b/k en mbo entree
 • Minimaal 10 en maximaal 25 studenten per les.
 • Voeg geen groepen (van verschillende niveaus) samen.
 • ProDemos verzorgt op één dag op een school maximaal 5 lesuren. Plan de lessen aansluitend, zodat voor de gastdocent zo min mogelijk (wacht)tijd verloren gaat. De wachttijd mag niet meer dan 60 minuten zijn.
 • De gastles kan na 9.00 uur beginnen, niet vroeger.
 • Zorg dat tijdens de gastles minimaal één begeleidende docent aanwezig is die de leerlingen/studenten kent.
 • De gastlessen zijn gratis.
 • In het dossier Goed voorbereid op school vind je praktische informatie over de voorbereiding en de dag zelf.

Na een aanvraag

 • De gastdocent neemt na de aanmelding contact met je op om de opzet en de organisatie van de gastles te bespreken.
 • De gastles wordt aangepast aan het niveau van de leerlingen/studenten.
 • Je kunt een gastles tot 30 werkdagen (zes weken) voor de geboekte datum kosteloos annuleren. Annuleer je een gastles binnen deze termijn van 30 werkdagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij je in rekening gebracht. Bekijk onze algemene voorwaarden.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met planning@prodemos.nl.

Evaluatie

Heb je als docent een gastles bijgewoond? Dan stellen wij het zeer op prijs als je ons laat weten hoe de les is verlopen. Onze begeleider zal hiervoor een link of QR-code delen na afloop van de les.