Huis voor democratie en rechtsstaat

Houdt Den Haag te weinig rekening met de provincie?

Geplaatst op: maandag 9 februari 2015

‘Na 10 minuten zwemmen in koud water krijg je last van swimming failure; je hart klopt nog wel maar je ledematen worden stijf waardoor het zwemmen bijna onmogelijk wordt’. Met deze beeldspraak schetste onderzoeker Herman Lelieveldt (Roosevelt Academy) gisteren de, in zijn ogen, problematische relatie tussen Den Haag (het hart) en de provincies (de ledematen)….

Lees meer »

Verslag Docentendag Maatschappijleer 2015

Geplaatst op: maandag 9 februari 2015

De jaarlijkse Docentendag Maatschappijleer moet voor een docent een geweldige ervaring zijn: de workshopleider spreekt je aan als ‘hoeder van de rechtsstaat’ en tijdens het avondprogramma bij de Raad van State herken je in een van de juristen een oud-leerling van je school. Zomaar wat voorbeelden van de herkenning en erkenning die de 400 docenten…

Lees meer »

Het Nederlandse stelsel is niet ziek

Geplaatst op: dinsdag 16 december 2014

Op maandagavond 1 december sloot minister Plasterk bij ProDemos de lezingenreeks over de doe-democratie af. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reflecteerde op wat in de eerdere lezingen aan de orde is gekomen verbonden met het kabinetsbeleid.   De democratische rechtstaat is geen rustig bezit Plasterk begint de lezing met een quote van de…

Lees meer »

De Doe-democratie: gewoon slecht Nederlands voor participatie?

Geplaatst op: woensdag 3 december 2014

Maandag 24 november gaf Joop van den Berg, emeritus hoogleraar Nederlandse politiek en parlementaire geschiedenis aan de Universiteit van Leiden, de vierde lezing in de lezingenreeks over de doe-democratie. Hij scheen licht op de doe-democratie in relatie tot ons politieke stelsel.   De opkomst van de actiegroep Joop van den Berg begint de lezing een…

Lees meer »

Een avond over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland

Geplaatst op: dinsdag 25 november 2014

Naar aanleiding van de bundel “Gescheiden werelden?” organiseerden het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en ProDemos op dinsdag 18 november gezamenlijk een publieksbijeenkomst over sociaal-culturele scheidslijnen in Nederland. Het rapport gaat over de vraag of er in Nederland sprake is van (nieuwe) sociaal-culturele scheidslijnen, en zo ja, hoe die…

Lees meer »

De terugtocht van de overheid

Geplaatst op: woensdag 19 november 2014

Maandag 17 november werd de derde lezing over de Doe-democratie gegeven bij ProDemos. Dit keer was het aan professor Paul Frissen om zijn kennis en mening te delen over het overheidsbeleid. Frissen is hoogleraar Bestuurskunde aan de universiteit van Tilburg, decaan en bestuursvoorzitter van de NSOB (De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur) en lid van de RMO(Raad voor…

Lees meer »

Hoe democratisch is de Doe-democratie?

Geplaatst op: donderdag 30 oktober 2014

Tijdens de tweede lezing in de reeks over de Doe-democratie geeft professor Paul Dekker, hoogleraar Sociologie aan de Universiteit van Tilburg en medewerker van het Sociaal Plan Bureau een analyse van ontwikkelingen in burgerparticipatie, met aandacht voor open einden en knelpunten.   Wat is burgerparticipatie? Na de introducerende woorden van ProDemos-directeur Kars Veling begint Paul…

Lees meer »

Doe-democratie door de ogen van een historicus

Geplaatst op: woensdag 22 oktober 2014

Op maandagavond 20 oktober trapte historicus Piet de Rooy (emeritus hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA) in een volle zaal de lezingenreeks over doe-democratie af bij ProDemos. Het doel van deze reeks is om meer zicht te krijgen op de betekenis en waarde van de doe-democratie. Piet de Rooy voorziet ons tijdens deze eerste lezing…

Lees meer »

Het nieuwe belastingstelsel: een vooruitgang?

Geplaatst op: vrijdag 17 oktober 2014

Onlangs werden de plannen voor de belastinghervormingen gepresenteerd in de Tweede Kamer. Naar aanleiding van deze plannen stond het Politiek Café van donderdagavond 16 oktober in het teken van het belastingstelsel. Een verslag van een informatieve en interessante avond!   Inleidend woord van een expert Professor Henk Vording, hoogleraar Algemeen Belastingrecht aan de Universiteit van Leiden…

Lees meer »

Rondleiding met gevoel

Geplaatst op: maandag 29 september 2014

Presentatie audiomaquette Tweede Kamer Op donderdag 25 september 2014 werd in de Tweede Kamer een nieuwe wegwijzer voor mensen met een visuele beperking gepresenteerd: een audiomaquette. Met deze interactieve maquette kunnen blinden en slechtzienden voelen hoe de Tweede Kamer in elkaar zit en bijpassende geluidsfragmenten beluisteren. De dag begon bij ProDemos, waar twee groepen blinde…

Lees meer »

Vrouwen in gesprek: “de Vrouwensalon”

Geplaatst op: donderdag 25 september 2014

Afgelopen zaterdag 20 september kwamen ruim 50 vrouwen bijeen bij de salon “Vrouwen en Democratie” van ProDemos en Vrouwenplaza. Voldoet onze parlementaire democratie nog wel aan de eisen van deze tijd? En hoe staat het met de deelname van vrouwen aan het politieke proces? In de Vrouwensalon kwamen veel verschillende interessante theorieën en dilemma’s voorbij.   Vrouwen aan…

Lees meer »

Uitslag wedstrijd ‘Pimp de troonrede’ 2014

Geplaatst op: vrijdag 19 september 2014

Scholieren schrijven winnende troonrede over psychische stoornissen ‘Voorlichting over psychische stoornissen om taboes en onwetendheid weg te nemen.’ Dat is het plan uit de winnende troonrede die gisteren in Den Haag werd uitgesproken door Rosan van Noord, Stan Wesselius, Jaap Wesselman en Lisanne Wezenaar uit klas A4b van het Adriaan Roland Holst College in Hilversum….

Lees meer »

Verslag Nacht van de Dictatuur 2014

Geplaatst op: woensdag 17 september 2014

Het is vrijdagavond 12 september zeven uur ’s avonds.  De eerste mensen verzamelen zich voor de deur van ProDemos om een plekje te bemachtigen op de vierde verdieping voor de openingslezing van de Nacht van de Dictatuur. Kader Abdolah zal straks de aftrap geven voor deze avond vol lezingen, films, tentoonstellingen en debatten. Naast ProDemos…

Lees meer »

Eindrapport visitatie ProDemos aangeboden aan de Tweede Kamer

Geplaatst op: vrijdag 5 september 2014

Deze week heeft minister Plasterk het  eindrapport van de visitatie van ProDemos aangeboden aan de Tweede Kamer. In zijn  aanbiedingsbrief schrijft de minister: “De commissie is ervan overtuigd, dat ProDemos een belangrijke rol vervult in het verspreiden van het gedachtegoed op het terrein van de democratische rechtsstaat, nu en in de toekomst. Waarbij zij in belangrijke mate kan bijdragen…

Lees meer »

Dutchbatters over Srebrenica: een terugblik

Geplaatst op: donderdag 3 juli 2014

Laten wij voor onze kinderen een leven opbouwen vol liefde en vriendschap opdat zij dit nooit hoeven mee te maken. Dat is de kern van het verhaal waarmee Admira Suljagic, gevlucht uit Srebrenica, de avond opent. Zij wenst dat niemand ooit hoeft mee te maken wat zij heeft meegemaakt. Dit verhaal zet de toon voor…

Lees meer »

Onzichtbare werkloosheid onder jongeren en flexwerkers

Geplaatst op: woensdag 25 juni 2014

Op donderdag 19 juni werd er in het Politiek Café gesproken over werkloze jongeren, flexibele en vaste contracten en mogelijke oplossingen voor armoede en werkloosheid.   Jeugdwerkloosheid Semih Eski (bestuurslid CNV Jongeren) vertelt dat de jeugdwerkloosheid in Nederland momenteel 16% van de beroepsbevolking bedraagt. ‘Waarschijnlijk ligt het echte percentage nog hoger’, zegt een bezoeker van…

Lees meer »

Meer vrouwen in de gemeenteraad

Geplaatst op: woensdag 28 mei 2014

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart zijn er meer vrouwen in de gemeenteraad gekozen dan na de verkiezingen in 2010. 28,3% van de raadsleden is vrouw, een stijging van ruim 2% ten opzichte van 2010. In vergelijking met 1994 is de stijging zelfs 6%. Er zijn dus steeds meer vrouwen actief in de lokale politiek, blijkt…

Lees meer »

‘Als Poetin dreigt met de gaskraan, moet de EU dreigen met de geldkraan’

Geplaatst op: vrijdag 16 mei 2014

Een week voor de Europese Parlementsverkiezingen gaat het in het Politiek Café in Den Haag over de situatie in Oekraïne, persvrijheid en kunst en cultuur in Europa. (Kandidaat-)Europarlementariërs Mireille de Jonge (CDA), Ivo Thijssen (D66), Kati Piri (PvdA) en Judith Sargentini (GroenLinks) gaan met elkaar en het publiek in debat.   Oekraïne Hoewel veel bezoekers…

Lees meer »

Alles is Europa

Geplaatst op: dinsdag 29 april 2014

Voor Mendeltje van Keulen is het helder: Nederland moet zijn invloed in Europa vergroten. Als klein land, met maar 26 Europarlementariërs, is dat niet eenvoudig. Van Keulen ziet de problemen en beperkingen, maar houdt in haar betoog steeds de oplossing voor ogen. Volgens haar moet Nederland drie dingen doen om meer grip te krijgen op…

Lees meer »

‘Vanuit de lidstaten naar meer Europa’

Geplaatst op: woensdag 23 april 2014

Tijdens het vierde en laatste Europacollege keerde Mathieu Segers terug om te reflecteren op mogelijke toekomstscenario’s. Segers ging in op drie verschillende dimensies van de Europese toekomst: de financieel-economische, de veiligheidspolitieke en de democratische. Uiteindelijk bracht hij ze allemaal bij elkaar, hoewel hij benadrukte dat dit niet vanzelfsprekend is: ‘Soms staat een rationele keuze voor…

Lees meer »