Huis voor democratie en rechtsstaat

Tien werkvormen over de overlegeconomie

In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) maakte ProDemos een speciaal werkvormenboekje over de overlegeconomie. In dit boekje komen vrijwel alle aspecten van deze overlegeconomie aan de orde: van vakbonden en cao’s tot onderhandelen en de geschiedenis van de overlegeconomie. De werkvormen sluiten aan bij eindtermen van de vakken Maatschappijleer en Economie van havo en vwo.

Je kunt deze reader online bestellen.

Prijs: €3,50 excl. verzendkosten.