Huis voor democratie en rechtsstaat

Tien werkvormen over de overlegeconomie

In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) maakte ProDemos een speciaal werkvormenboekje over de overlegeconomie. In dit boekje komen vrijwel alle aspecten van deze overlegeconomie aan de orde: van vakbonden en cao’s tot onderhandelen en de geschiedenis van de overlegeconomie. De werkvormen sluiten aan bij eindtermen van de vakken Maatschappijleer en Economie van havo en vwo.

U kunt deze reader  online bestellen.

Prijs: €3,50 excl. verzendkosten.