Huis voor democratie en rechtsstaat

Download de materialen gratis

De materialen die u nodig hebt voor de workshop participatieverklaring kunt u hier downloaden:

De toolbox participatieverklaring van ProDemos helpt gemeenten bij de maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders. Regioplan heeft in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een handreiking voor gemeenten ontwikkeld. Deze handreiking helpt gemeenten bij het opzetten van een participatieverklaringstraject

Brochure Kernwaarden in verschillende talen:

Participatieverklaring in verschillende talen:

(Let op! De deelnemers ondertekenen altijd de Participatieverklaring in het Nederlands)

Andere materialen: