Huis voor democratie en rechtsstaat

The Best of ProDemos: werkvormenboekjes

ProDemos maakt tijdens een educatief programma in Den Haag veel leerlingen enthousiast met activerende werkvormen. Een aantal van deze werkvormen hebben we voor u aangepast, zodat u ze in de klas kunt doen. Daarnaast maken we werkvormen over democratie en rechtsstaat speciaal voor u in de klas.
De serie ‘The best of ProDemos’ bestaat uit boekjes met per onderwerp onze 10 leukste werkvormen voor in uw lessen.

Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie met informatie over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd of verwijzen we voor materiaal naar onze website.

Tien werkvormen over rechtsstaat

Nederland is niet alleen een democratie, maar ook een rechtsstaat. Met activerende werkvormen probeert ProDemos voor leerlingen inzichtelijk te maken wat een rechtsstaat is. Inhoudsopgave: Hoe lossen we dit op? Befje op – befje af Machtenveld Landenspel Hoger of Lager? Rollenspel ‘Jezus redt’ (bestuursrecht) Dilemma’s Machtenscheidingquiz Rechtenteller Opgepakt, wat dan?...

Lees meer »

Tien werkvormen over de overlegeconomie

In opdracht van de Sociaal-Economische Raad (SER) maakte ProDemos een speciaal werkvormenboekje over de overlegeconomie. In dit boekje komen vrijwel alle aspecten van deze overlegeconomie aan de orde: van vakbonden en cao’s tot onderhandelen en de geschiedenis van de overlegeconomie. De werkvormen sluiten aan bij eindtermen van de vakken Maatschappijleer en Economie van havo en...

Lees meer »

Tien werkvormen over de democratie

Niet alle leerlingen reageren enthousiast als het woord ‘politiek’ valt. Leerlingen vinden politiek vaak moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Met activerende werkvormen wil ProDemos leerlingen enthousiasmeren voor politiek. In deze reader presenteren we tien activerende werkvormen over democratie die u direct kunt...

Lees meer »

Tien werkvormen over staatsinrichting

De werkvormen in dit boekje gaan over de Republiek, parlementaire geschiedenis en het Koninkrijk der Nederlanden, inclusief de Caribische eilanden. Het zijn interactieve werkvormen voor in de geschiedenisles. Inhoudsopgave: Historische Blingo Allemaal naar het stemlokaal De leuzenkraker De pienterste mensch De Grote Vergadering van 1651 Formatiespel Pacificatie Democratie-index Docentenhandleiding Nederland...

Lees meer »

Tien werkvormen voor in de geschiedenisles

De werkvormen in dit boekje zijn verdeeld in twee thema’s: Republiek en Koninkrijk. De werkvormen over Republiek behandelen de politieke situatie van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in de zeventiende eeuw. De werkvormen over Koninkrijk gaan over de ontwikkeling van de Nederlandse parlementaire democratie vanaf 1813. Inhoudsopgave: Krachtenveld Vroeger...

Lees meer »

Tien werkvormen voor het vmbo

Veel leerlingen op het vmbo ervaren een grote afstand tot de politiek. Ze vinden politiek vaak  moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen. ProDemos ontwikkelt speciaal voor deze doelgroep eenvoudige en activerende werkvormen. In deze reader presenteren wij eenBest of: onze tien leukste...

Lees meer »