Huis voor democratie en rechtsstaat

Wat doet de gemeente?

maandag 5 juli 2021
Den Bosch, 20190111, Bijeenkomst in het Provinciehuis, georganiseerd door ProDemos, er worden diverse workshops gegeven voor toekomstige politici

Let op: Deze werkvorm is onderdeel van het klassenbezoek@gemeentehuis.
Mocht u nog aan dit programma willen deelnemen adviseren wij deze werkvorm niet in de klas te doen.

Korte omschrijving
De leerlingen/deelnemers maken in groepjes hun eigen top 3 van een aantal taken van de gemeente. Daarna wordt gevraagd een top 3 te maken voor een andere doelgroep binnen de gemeente.

Leerdoel
Leerlingen/deelnemers leren dat er verschillende belangen zijn van verschillende  mensen binnen in een gemeente.

Bijlages