Huis voor democratie en rechtsstaat

Rollenspel Europese Besluitvorming

maandag 13 mei 2019

Korte omschrijving

De studenten gaan in verschillende groepjes de weg van Europese besluitvorming naspelen. Ze gaan met elkaar in debat en moeten lobbyen. Als(gast)docent ben je tijdens deze werkvorm erg belangrijk om de verschillende rondes in goede banen te leiden. Groepjes werken soms zelfstandig, maar ook onder jouw begeleiding.

Doelgroep

Mbo 3-4

Leerdoel

Studenten ervaren de manier waarop in de Europese Unie vergaderd wordt en hoe de verschillende bestuurslagen zich tot elkaar verhouden.

Toolbox First Time Voters EP2019

Deze werkvorm komt uit de Toolbox First Time Voters EP2019.

Bijlages