Huis voor democratie en rechtsstaat

Aanbod voor VSO – uitstroomprofiel arbeid

Bekijk hieronder welke programma’s van ProDemos geschikt zijn voor het VSO met uitstroomprofiel arbeid.

Programma’s

Voor alle programma’s gelden deze aanwijzingen:

  • Vermeld in het aanmeldformulier dat het om leerlingen uit het speciaal onderwijs gaat, welke leerroute/uitstroomprofiel zij volgen en wat nog meer goed relevant is voor onze begeleider om te weten.
  • Het minimumaantal leerlingen geldt niet voor het speciaal onderwijs, u mag dus met minder kinderen komen.
  • Voeg geen klassen samen!
  • Neem bij vragen gerust contact op:

voor de onderbouw:

Democracity

In dit programma brengen leerlingen een bezoek aan het gemeentehuis om daar samen een stad te bouwen. Democracity is ontwikkeld voor leerlingen van groep 7/8 van de basisschool, maar het is ook uitermate geschikt voor de onderbouw van VSO arbeid.
Lees meer…

Fort de Bilt

ProDemos beheert sinds 2017 Fort De Bilt, een bijzondere plek in Utrecht met een beladen geschiedenis. Kinderen maken hier kennis met voorbeelden van onrecht en verzet, en denken na over de uitgangspunten van democratie en rechtsstaat.
Lees meer…


voor de bovenbouw:

Den Haag – Politiek in Praktijk

Breng met je leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, het Binnenhof en laat hen ervaren hoe dicht de politiek eigenlijk bij ze staat.
Lees meer…

Provinciespel

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. De leerlingen richten politieke partijen op en beslissen over belangrijke vragen: wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar?
Lees meer…

Bezoek rechtbank

Ga met uw klas naar de rechtbank om een politierechterzitting bij te wonen. (De voorbereidende gastles is alleen geschikt als er voldoende leerlingen zijn.)
Lees meer…

Democratiespel

Dit rollenspel wordt alleen uitgevoerd in Gelderland en Overijssel. Leerlingen ervaren hoe verschillende bestuurslagen samenwerken en met elkaar te maken hebben. Hoe ziet de taakverdeling tussen het Rijk, provincies en gemeenten eruit? Een gemeenteraadslid of Statenlid legt uit hoe het in de praktijk werkt.
Lees meer over het Democratiespel in Overijssel of in Gelderland.

Gastles in de klas

Deze gastlessen worden alleen uitgevoerd in Gelderland en Overijssel.
Veel leerlingen weten niet goed wat het verschil is tussen wat de provincie doet en wat onder verantwoordelijkheid van de gemeente valt. In de gastles wordt dit onderscheid duidelijk.
Lees meer over de gastlessen in Overijssel of in Gelderland.

Zelf op school doen:

Scholierenverkiezingen

In verkiezingstijd organiseert ProDemos schaduwverkiezingen onder scholieren. Meer informatie is te vinden op de website scholierenverkiezingen.nl. Daar staan ook tips voor hoe je zelf verkiezingen op school kunt organiseren.
Lees meer…