Huis voor democratie en rechtsstaat

Stad bouwen

Stad bouwen

Stad bouwen is een interactief spel waarmee leerlingen ervaren hoe democratische besluitvorming werkt. Het doel is om samen een stad te bouwen. Letterlijk. De stad bestaat uit verschillende elementen: woningen, sportfaciliteiten, scholen, groen, de brandweer, etc. Voor de inrichting van de stad richten de kinderen verschillende politieke partijen op. Zij ervaren tijdens het spel dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tegelijk wordt de interesse gewekt voor democratische besluitvorming.