Huis voor democratie en rechtsstaat

Programma-onderdelen (uitstroomprofiel vervolgonderwijs)

Uitleg over de verschillende programma-onderdelen voor het programma voor leerlingen uit het speciaal onderwijs met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs:

 1. Startonderdeel: ‘Wat is politiek?’ of ‘Wie wat wet’
  Als startonderdeel zijn er twee mogelijkheden: ‘Wat is politiek?’ of ‘Wie wat wet’. De begeleider zal met u als docent overleggen welk onderdeel het meest geschikt is, ook gezien de tijd die beschikbaar is.Wat is politiek?
  ‘Wat is Politiek?’ bestaat uit twee delen: eerst brainstormen de leerlingen om er achter te komen wat ze al weten over politiek (en om leerlingen te laten zien dat ze eigenlijk al veel weten). Daarna beantwoorden leerlingen aan de hand van een PowerPointpresentatie over verschillende onderwerpen de vraag: Is dit politiek? En de vraag: waarom is dit politiek?Wie wat wet
  ‘Wie wat wet’ is een quiz waarin leerlingen kennismaken met de route van wetsvoorstel naar wet. In teams strijden de leerlingen om de meeste punten. Dit spel zorgt voor een actief begin van het programma.
 2. DemocratieLAB
  Met een eigen tablet doorlopen leerlingen in tweetallen het DemocratieLAB. Aan het eind ontvangt iedere leerling een certificaat met feedback op de antwoorden die hij in het Lab gegeven heeft.
 3. Bezoek Tweede Kamer
  De groep neemt plaats op de publieke tribune om de plenaire zaal te bekijken. Wanneer er een vergadering is, kijken ze stil mee. Is er geen vergadering, dan vertelt de begeleider de groep hoe een vergadering verloopt in de zaal.
 4. Pauze
 5. Buitenonderdeel: ‘Kraak de Binnenhofcode’ of ‘BinnenhofCheck’
  De begeleider zal met u als docent overleggen welk onderdeel het meest geschikt is.Kraak de Binnenhofcode is een buitenonderdeel waarbij  groepjes leerlingen vragen moeten beantwoorden. Dit doen ze door naar verschillende plekken op en rond het binnenhof te lopen. De antwoorden schrijven ze op een antwoordvel. Met behulp van een afdekblad (codekraker) verschijnt de oplossing.De Binnenhofcheck is een GPS-speurtocht over het Binnenhof. Leerlingen gebruiken tablets van ProDemos, en ontdekken in maximaal 25 minuten de belangrijkste locaties op en rond het Binnenhof. Leerlingen bepalen zelf welke route ze lopen, of ze makkelijke of moeilijke vragen krijgen, en welke categorie vragen ze krijgen. Het team met de meeste punten wint.
 1. Slotonderdeel: ‘Waar of niet waar?’ of ‘Wie wat wet’
  Als er voldoende tijd is en de groep voldoende energie heeft, sluiten we de dag af met een quiz. Dit is ofwel de quiz “Waar of niet waar”, of de quiz “Wie wat wet” (tenzij deze quiz al als startonderdeel is gespeeld).