Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Den Haag voor het voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Voor leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) hebben we speciale excursieprogramma’s ontwikkeld. Eén programma voor de groepen leerlingen met het uitstroomprofiel arbeidsmarkt en één programma voor groepen leerlingen met het uitstroomprofiel vervolgonderwijs. Tijdens beide programma’s brengen uw leerlingen een bezoek aan de Tweede Kamer, ontdekken zij het Binnenhof en zien ze met eigen ogen hoe dicht politiek eigenlijk bij ze staat.

Politiek is geen ver-van-je-bed-show, het gaat ook over jou!

Politiek in Praktijk: voor leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt

 • Deelname aan het programma is gratis.
 • 10 – 20 leerlingen per groep
 • 3 uur
 • Inclusief bezoek aan de Tweede Kamer
 • Interactief spel ‘Stad bouwen’ (klik voor meer info)
 • Leerlingen zien het Binnenhof

Uw klas wordt ontvangen door een enthousiaste begeleider die bekend is met de doelgroep van het speciaal onderwijs. Het rollenspel is interactief en sluit aan op de belevingswereld van leerlingen. Zo ervaren uw leerlingen wat democratie is.

Politiek in Vogelvlucht: voor leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs

 • Deelname aan het programma is gratis.
 • 10 – 20 leerlingen per groep
 • +- 3 uur
 • Dit programma kan in aangepaste vorm ook worden aangeboden aan blinde en slechtziende leerlingen. Geef dit wel duidelijk aan bij de reservering!

Mogelijke programma-onderdelen (een bezoek aan de Tweede Kamer zit standaard in het programma):

 1. Startonderdeel: ‘Wat is politiek?’ of ‘Wie wat wet’
 2. DemocratieLAB
 3. Bezoek Tweede Kamer
 4. Pauze
 5. Buitenonderdeel: ‘Kraak de Binnenhofcode’ of ‘BinnenhofCheck’
 6. Slotonderdeel: ‘Waar of niet waar?’ of ‘Wie wat wet’

Lees de toelichting op de programma-onderdelen

Komt u met een gemengde groep of heeft u leerlingen met een ander uitstroomprofiel? Neem dan contact op met Sedi van Loon (s.vanloon@prodemos.nl).

Voorbereiding op school
Ter voorbereiding op de excursie naar Den Haag, kunt u met uw klas aan de hand van deze PowerPoint bespreken wat de leerlingen kunnen verwachten tijdens het programma.

Reserveren

Kies voor groepen leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmarkt voor het programma ‘Politiek in Praktijk’. Kies voor groepen leerlingen met uitstroomprofiel vervolgonderwijs voor het programma ‘Politiek in Vogelvlucht’.

Voor blinde en slechtziende leerlingen heeft ProDemos een speciale ‘Politiek in Vogelvlucht’, met als belangrijkste onderdelen een bezoek aan de Tweede Kamer en de audiomaquette in de Statenpassage. U kunt ook dit programma boeken via het reserveringssysteem. Vermeldt bij de opmerkingen dat u met een groep blinde en slechtziende leerlingen komt, dan zorgen wij voor dit speciale programma.

Goed voorbereid naar Politiek Den Haag

Meer informatie over het bezoek, de voorbereiding op het bezoek en de dag zelf? Lees hier wat je kunt doen om jezelf en de klas goed voor te bereiden op een bezoek aan Politiek Den Haag: Bezoek Politiek Den Haag.