Huis voor democratie en rechtsstaat

Aanbod voor het speciaal basisonderwijs (SO en SBO)

Bekijk hieronder welke programma’s en excursies van ProDemos geschikt zijn voor het speciaal basisonderwijs.

Excursies

Voor alle excursies gelden deze aanwijzingen:

  • Vermeld dat het om kinderen uit het speciaal onderwijs gaat.
  • Het minimumaantal leerlingen geldt niet voor het speciaal onderwijs, u mag dus met minder kinderen komen.
  • Voeg geen klassen samen!
  • Neem bij vragen gerust contact op:

Democracity

Kinderen uit groep 7/8 brengen een bezoek aan het gemeentehuis en bouwen samen een stad. Lees meer…

Kindergemeenteraad

Leerlingen gaan op de stoel van een gemeenteraadslid zitten en aan het werk om concrete plannen te bedenken voor de gemeente. Tijdens de afsluitende vergadering nemen ze zelf een politiek besluit over de plannen. Lees meer…

Fort de Bilt

ProDemos beheert sinds 2017 Fort De Bilt, een bijzondere plek in Utrecht met een beladen geschiedenis. Kinderen maken hier kennis met voorbeelden van onrecht en verzet, en denken na over de uitgangspunten van democratie en rechtsstaat. Lees meer…

Op school

Kinderverkiezingen

Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 deden 11.459 leerlingen mee met deze schaduwverkiezingen voor basisscholen. En met de website kinderverkiezingen.nl kunt u het hele jaar door verkiezingen organiseren op uw school.  Lees meer…