Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor docenten in Gelderland

ProDemos heeft in opdracht van de provincie Gelderland een structureel aanbod ontwikkeld om jongeren op een laagdrempelige wijze kennis te laten maken met de provinciale politiek. De programma’s zijn gratis te boeken.

  1. Gastles in de klas
  2. Provinciespel in het Huis der Provincie
  3. Democratiespel op het gemeentehuis
  4. Online vraaggesprek met een Statenlid

Het grootste leereffect bereik je wanneer je een gastles combineert met het Provinciespel en/of het Democratiespel.

Neem voor meer informatie contact op met Fleur Poot

1. Gastles in de klas

ProDemos verzorgt interactieve gastlessen in de klas met attractieve werkvormen. Bij de gastles is een Statenlid of een raadslid aanwezig om het werk van de Staten of gemeenteraad toe te lichten en vragen te beantwoorden. Aan het einde van de les weten de leerlingen het verschil tussen gemeente en provincie, weten ze wat de rol is van een volksvertegenwoordiger en hoe een politiek besluit wordt genomen. De gastles is afzonderlijk te boeken, maar is ook een geweldige voorbereiding op het Provincie- of Democratiespel.

Praktische gegevens
Een gastles duurt één uur en er zijn geen kosten aan verbonden. Een ‘Gastles provincie Gelderland’ is te reserveren via ons online reserveringssysteem.


2. Provinciespel in het Huis der Provincie

Waar kunnen leerlingen beter zien en beleven wat de provinciale politiek inhoudt, dan op het provinciehuis zelf? Door met eigen ogen te zien welke mensen de beslissingen nemen en waar ze dat doen, wordt het onderdeel van hun eigen wereld.

Tijdens het Provinciespel ligt midden in de Statenzaal een grote provincieplattegrond, met daarop enkele grote plaatsen en wegen. Wat voor voorzieningen moeten er komen, en waar? Daar beslissen de leerlingen over, middels de door hun zelf opgerichte politieke partijen. Hierbij ervaren ze dat overleg, argumentatie, meerderheid en consensus nodig zijn in een democratische samenleving. Tot slot kunnen de leerlingen vragen stellen aan echte Statenleden en er op die manier achter komen of de vergaderingen in het echt ook zo verlopen.

Tip: bekijk het filmpje onderaan deze pagina voor een impressie!

Praktische informatie
Het programma duurt twee uur en is te boeken als ochtend- of middagprogramma. Het vindt plaats in het Huis der Provincie. De begeleiding is in handen van ProDemos. Wel verwachten we dat de docent bij het programma aanwezig is. Het programma is gratis. Het Provinciespel is te reserveren via ons online reserveringssysteem.

Voorbereidende les
We raden sterk aan om het bezoek aan het Provinciehuis voor te bereiden in de klas. Welk orgaan neemt welke beslissingen? Hoe komen deze beslissingen tot stand? Deze kennis komt goed van pas tijdens het Provinciespel en beklijft door de voorbereiding beter. Lukt het niet om een gastles van ProDemos in te plannen? Een deel van de in de gastles gebruikte werkvormen zijn voor docenten beschikbaar om zelf in de klas te gebruiken.
Download de werkvormen en materialen


3. Democratiespel in de Raadzaal

Je kunt met de leerlingen niet alleen het provinciehuis bezoeken, maar ook het gemeentehuis! Onder begeleiding van ProDemos en met behulp van een ‘echte’ politicus kruipen de leerlingen tijdens het Democratiespel in de huid van een raadslid. Aan de hand van een actuele casus wordt een vergadering nagespeeld. De leerlingen worden ingedeeld in fracties en gaan met elkaar in debat.

Praktische informatie
Het programma duurt twee uur en is te boeken als ochtend- of middagprogramma. Het vindt plaats op het gemeentehuis. De begeleiding is in handen van ProDemos. Wel verwachten we dat de docent bij het programma aanwezig is. Het programma is gratis. Het Democratiespel op het gemeentehuis is via ons online reserveringssysteem te boeken.

Voorbereidende les
We raden sterk aan om het bezoek aan het gemeentehuis voor te bereiden in de klas. Welk orgaan neemt welke beslissingen? Hoe komen deze beslissingen tot stand? Deze kennis komt goed van pas tijdens het Democratiespel en beklijft door de voorbereiding beter. Lukt het niet om een gastles van ProDemos in te plannen? Een deel van de in de gastles gebruikte werkvormen zijn voor docenten beschikbaar om zelf in de klas te gebruiken.
Download de werkvormen en materialen


4. Online vraaggesprek met een Statenlid

Als alternatief voor een bezoek aan het Provinciehuis bieden we het online vraaggesprek met een Statenlid aan.

Tijdens dit programma gaat een schoolklas in gesprek met een Statenlid. Na een korte voorbereiding met een gastdocent van ProDemos kunnen de studenten vragen stellen aan het Statenlid. Hoe ziet de werkweek van een Statenlid eruit? Wat vindt het Statenlid van de coronamaatregelen? Wat doet de provincie voor jongeren? En zo meer.

Praktische informatie

  • Duur van de les: 60 minuten (20 min. voorbereiding, 35 min. gesprek, 5 min. nabespreking).
  • Doelgroep: mbo, voortgezet onderwijs en praktijkonderwijs.
  • Het gesprek wordt begeleid door een gastdocent van ProDemos.
  • Wij werken met het videobelplatform jitsi.
  • In de les wordt ook gebruik gemaakt van mentimeter. Hiervoor hebben leerlingen/studenten hun mobiele telefoon nodig.
  • Nadat wij je aanvraag hebben ontvangen doen we onze uiterste best om een Statenlid op de door jou gewenste tijd in te boeken. Je hoort zo snel mogelijk of dit is gelukt.

Boek een online vraaggesprek met een Statenlid


Tip: naar de rechtbank in Arnhem

Kom je met de klas naar Arnhem, overweeg dan om het bezoek te combineren met een bezoek aan de rechtbank.