Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Den Haag voor vmbo

Voor vmbo-leerlingen hebben wij verschillende programma’s. Een dagje Politiek Den Haag sluit naadloos aan op de lesstof van maatschappijleer, geschiedenis en staatsinrichting. Een bezoek aan de Tweede Kamer is een vast onderdeel van de dag in alle programma’s. Voor het vmbo biedt ProDemos de volgende programma’s:

Wetloop (alleen beschikbaar in het schooljaar 2019/2020)
Politiek in een Dag
Politiek in Vogelvlucht

Wetloop (alleen beschikbaar in schooljaar 2019/2020)

Wetloop is een programma van ongeveer drie uur voor het vmbo. Tijdens dit programma bezoeken leerlingen de plekken die belangrijk zijn voor de route van een wetsvoorstel op het Binnenhof: ‘van wens tot wet’. Aan het begin van de dag stemmen ze zelf  voor het wetsvoorstel dat centraal staat. Vervolgens krijgen de leerlingen de rol van Kamerlid, minister, journalist of actieve burger. Zo ontdekken ze zelf hoe elke rol invloed heeft op de totstandkoming van de wet.

De actieve burger en de journalist brengen het probleem onder de aandacht. De minister maakt (in de meeste gevallen) de wet en de Eerste en Tweede Kamerleden stemmen vervolgens over de wet. Een programma dus waardoor leerlingen een inkijkje krijgen in het wetgevingsproces, maar tegelijkertijd ook meekrijgen op welke manieren zij hier zelf een rol in kunnen spelen.

Het programma Wetloop bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

Praktische informatie

Politiek in een Dag

Beleef een hele dag Politiek Den Haag tijdens ons meest uitgebreide programma: Politiek in een Dag’. Jouw klas leert gedurende de dag de basisprincipes van de democratische rechtsstaat en spelen een heus Kamerdebat na, compleet met achterban en opiniepeilingen. In ons ‘Parlement’ gaan de leerlingen in debat over actuele zaken die voor hen relevant zijn, zoals gratis openbaar vervoer, belasting op vlees en de alcoholleeftijd. Het is dé kans om te ontdekken wat de rol van een fractievoorzitter is, van woordvoerder of van een specialist. De leerlingen bedenken goede argumenten, die aansluiten bij hun achterban en tegelijk de tegenpartij overtuigen. 

NB: Heb je dit educatieve programma geboekt voor het schooljaar 2019/2020 dan kan het programma in samenstelling afwijken van de hier gegeven omschrijving. 

In het kort:

Politiek in een Dag is het meest complete educatieve programma van ProDemos. Vaste onderdelen zijn het bezoek aan de Tweede Kamer en het ProDemos Kamerdebat. Daarnaast verkent de klas het Binnenhof met het GPS-spel: de Binnenhofcheck en ontdekken de leerlingen hoe ze zelf invloed kunnen hebben op de politiek in Van Wens naar Wet. 

Van Wens naar Wet is een nieuwe werkvorm waarmee al voor het bezoek aan ProDemos in de klas kan worden gestart. De klas ontwerpt zelf een wetsvoorstel om tijdens hun bezoek aan Politiek Den Haag mee aan de slag te gaan. In Den Haag volgen de leerlingen een interactief kruimelpad met opdrachten rond dit wetsvoorstel, met als afsluiting: de stemming. 

Daarnaast kan de klas rekenen op één van de drie hoogtepunten van Politiek Den Haag: een bezoek aan de Eerste Kamer, de Ridderzaal óf een gesprek met een Tweede Kamerlid. Welke van deze onderdelen aan bod komt wordt op de dag van het bezoek bekend gemaakt.  

Praktische informatie
  • Aantal deelnemers: minimaal 10 tot maximaal 32 deelnemers 
  • In Politiek in een Dag zit een (lunch)pauze van ongeveer een uur. 
  • Op dinsdag is een bezoek aan de Eerste Kamer niet mogelijk. 
  • ‘Van Wens naar Wet’ maakt onderdeel uit van dit programma. De klas kan al voor het bezoek met deze werkvorm aan de slag. Lees hier verder.

Politiek in Vogelvlucht

In Politiek in Vogelvlucht komt het hele Nederlandse politieke systeem in een paar uur voorbij. Naast het bezoek aan de Tweede Kamer verkennen de leerlingen het Binnenhof met het GPS-spel de Binnenhofcheck. Een door de klas zelf bedacht wetsvoorstel vormt de rode draad door het programma.  

Daarnaast ontdekken leerlingen de kernwaarden van de democratische rechtsstaat in het DemocratieLAB óf de Democratie Experience. Ze ervaren dat iedereen  basisrechten heeft, dat politiek lastige dilemma’s met zich meebrengt en ervaren hoe je om kunt gaan met uiteenlopende meningen.  

NB: Heb je dit educatieve programma geboekt voor het schooljaar 2019/2020 dan kan het programma in samenstelling afwijken van de hier gegeven omschrijving. 

In het kort:

Zoals in elk lesprogramma bezoekt de klas tijdens Politiek in Vogelvlucht de Tweede. Daarnaast verkennen de leerlingen het Binnenhof met het GPS-spel De Binnenhofcheck en ontdekken ze hoe ze zelf invloed kunnen hebben op de politiek in Van Wens naar Wet. 

Van Wens naar Wet is een nieuwe werkvorm waarmee al voor het bezoek aan ProDemos in de klas kan worden gestart. De klas ontwerpt zelf een wetsvoorstel om tijdens hun bezoek aan Politiek Den Haag mee aan de slag te gaan. In Den Haag volgen de leerlingen een interactief kruimelpad met opdrachten rond dit wetsvoorstel, met als afsluiting: de stemming. 

Daarnaast kan de klas rekenen op één van de andere vaste onderdelen van Politiek in Vogelvlucht: het DemocratieLAB óf de Democratie Experience. Het DemocratieLAB is een interactieve tentoonstelling waarin leerlingen aan de hand van opdrachten hun houding ten opzichte van de democratie en rechtsstaat onderzoeken. In de Democratie Experience ervaren de leerlingen wat de rol van de democratie is tijdens een crisis.  

Welke van de onderdelen aan bod komt wordt op de dag van het bezoek bekend gemaakt. 

NB: Tijdens Politiek in Vogelvlucht brengt de klas geen bezoek aan de Eerste Kamer of Ridderzaal. 

Praktische informatie
  • Aantal deelnemers: minimaal 10 tot maximaal 32 deelnemers 
  • In Politiek in Vogelvlucht zit geen pauze.  
  • ‘Van Wens naar Wet’ maakt onderdeel uit van dit programma. De klas kan al voor het bezoek met deze werkvorm aan de slag. Lees hier verder.