Huis voor democratie en rechtsstaat

Politiek Den Haag voor vmbo

Voor vmbo-leerlingen hebben wij verschillende programma’s. Een dagje Politiek Den Haag sluit naadloos aan op de lesstof van maatschappijleer, geschiedenis en staatsinrichting. Een bezoek aan de Tweede Kamer is een vast onderdeel van de dag in alle programma’s. Een kort bezoek aan alleen de Tweede Kamer is ook mogelijk.

Nieuw! Wetloop

Wetloop is een programma van ongeveer drie uur voor het vmbo. Tijdens dit programma bezoeken leerlingen de plekken die belangrijk zijn voor de route van een wetsvoorstel op het Binnenhof: ‘van wens tot wet’. Aan het begin van de dag stemmen ze zelf  voor het wetsvoorstel dat centraal staat. Vervolgens krijgen de leerlingen de rol van Kamerlid, minister, journalist of actieve burger. Zo ontdekken ze zelf hoe elke rol invloed heeft op de totstandkoming van de wet. De actieve burger en de journalist brengen het probleem onder de aandacht. De minister maakt (in de meeste gevallen) de wet en de Eerste en Tweede Kamerleden stemmen vervolgens over de wet. Een programma dus waardoor leerlingen een inkijkje krijgen in het wetgevingsproces, maar tegelijkertijd ook meekrijgen op welke manieren zij hier zelf een rol in kunnen spelen.

Het programma Wetloop bestaat onder andere uit de volgende onderdelen:

Praktische informatie:

  • Alleen beschikbaar op woensdag, donderdag en vrijdag
  • In het programma Wetloop zit geen lunchpauze

Politiek in een Dag

In Politiek in een Dag ervaren leerlingen hoe onze parlementaire democratie werkt. Het programma duurt maximaal 6 uur en start op variabele tijden, afhankelijk van de route waarop u wordt ingepland.

Politiek in een Dag bestaat uit onder andere de volgende onderdelen:

  • Bezoek aan de publieke tribune van de Tweede Kamer
  • GPS-speurtocht ‘de Binnenhofcheck’
  • Een bezoek aan de Eerste Kamer (m.u.v. dinsdagen)
  • Optioneel, indien beschikbaar: Ridderzaal (€3,- per leerling)

Indien mogelijk:

Politiek in Vogelvlucht

Politiek in Vogelvlucht is meer dan een rondleiding, maar minder uitgebreid dan een volledig dagprogramma. Politiek in Vogelvlucht duurt maximaal 3 uur en 45 minuten.  De starttijden variëren.

Het programma Politiek in Vogelvlucht bestaat uit onder andere de volgende onderdelen:

Indien mogelijk:

  • De Democratie Experience óf het DemocratieLab
  • Een gesprek met een Europarlementariër, jurist van de Raad van State, of rijksambtenaar

Reserveren