Huis voor democratie en rechtsstaat

Tien werkvormen voor het vmbo

Veel leerlingen op het vmbo ervaren een grote afstand tot de politiek. Ze vinden politiek vaak  moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed uit kunnen oefenen. ProDemos ontwikkelt speciaal voor deze doelgroep eenvoudige en activerende werkvormen. In deze reader presenteren wij een Best of: onze tien leukste werkvormen voor het vmbo.

Inhoudsopgave:

  • Democratie of dictatuur?
  • Zoekplaat grondrechten
  • De lijn van links naar rechts
  • Een politieke partij oprichten
  • Politieke bingo
  • Van wetsvoorstel tot wet
  • Hoe oefen ik invloed uit?
  • Protesteren kun je leren
  • Politieke taalquiz
  • Naar het stembureau

Je kunt deze reader online bestellen.

Prijs: €3,50 excl. verzendkosten.