Huis voor democratie en rechtsstaat

Tien werkvormen over de democratie

Niet alle leerlingen reageren enthousiast als het woord ‘politiek’ valt. Leerlingen vinden politiek vaak moeilijk en ze hebben niet het idee dat ze zelf invloed kunnen uitoefenen. Met activerende werkvormen wil ProDemos leerlingen enthousiasmeren voor politiek. In deze reader presenteren we tien activerende werkvormen over democratie die je direct kunt toepassen in de les. Elke werkvorm is beschreven in een korte instructie waarin je informatie vindt over het leerdoel, de duur, de wijze van uitvoering en het benodigde materiaal. Bij een aantal werkvormen zijn werkbladen toegevoegd of we verwijzen voor materiaal naar onze website.

Je kunt deze reader online bestellen.

Prijs: €3,50 excl. verzendkosten.