Huis voor democratie en rechtsstaat

Voordelen voor de gemeente

Jongeren zijn een interessante doelgroep voor de gemeente en de stemmers van de toekomst. Door het organiseren van een Jongerengemeenteraad levert de gemeente een belangrijke inspanning. Daar krijgt u ook iets voor terug:

  • U stimuleert inzicht en participatie van jongeren in het beleid en bestuur van uw gemeente.
  • U krijgt zicht op de wensen en de belevingswereld van lokale jongeren.
  • U profileert uw gemeente bij lokale jongeren.
  • U verlaagt de drempel van het gemeentehuis voor de lokale jongeren en hun achterban.
  • Een Jongerengemeenteraad is een goede mogelijkheid om de gemeente op een positieve en laagdrempelige wijze te presenteren.
  • Met de realisatie van het gekozen voorstel houdt uw gemeente een tastbaar bewijs over aan de inzet van de lokale jeugd.