Huis voor democratie en rechtsstaat

Online educatieve programma’s

Om tijdens de coronacrisis docenten te ondersteunen bij het onderwijs over democratie en rechtsstaat, heeft ProDemos twee online programma’s ontwikkeld. De programma’s zijn gratis te boeken via ons reserveringssysteem.

Online gastles Grondrechten

De Grondwet is het fundament van onze democratische rechtsstaat. Maar welke grondrechten en vrijheden staan er eigenlijk in deze Grondwet? En in hoeverre staan de grondrechten en vrijheden op dit moment onder druk? Deze les gaat daar op een interactieve manier kort op in. Studenten/leerlingen begrijpen wat grondrechten zijn, waarom deze belangrijk zijn, hoe ze geborgd worden en hoe deze onder druk kunnen komen staan. Door het gebruik van polls en het maken van een wordcloud betrekken we de deelnemers op een interactieve manier bij de les.

Aan bod komen de volgende onderdelen:

 • Wat is een grondrecht?
 • Welke rechten en plichten staan er in de Grondwet?
 • Coronamaatregelen en de Grondwet: welke van onze grondrechten en vrijheden worden op dit moment beperkt? Is dat erg?

De gastles Grondrechten duurt 45 – 60 minuten. De leerlingen hebben voor deze les een smartphone of tablet nodig.

Direct reserveren

Online gastles Belastingbazen

Studenten/leerlingen weten niet altijd dat veel voorzieningen (waar zij zelf ook gebruik van maken) worden geregeld door de overheid. Wie betaalt hiervoor? Welke politieke keuzes zouden zij zelf maken? In deze interactieve werkvorm krijgen studenten de functie van raadslid in de fictieve gemeente Lozum en mogen zij beslissen over de uitgaven. Lukt het ze om binnen de begroting te blijven? Hoe pakken ze dat aan?

Deze online gastles duurt 90 minuten en is geschikt voor mbo niveau 3 en 4.

Direct reserveren

Spelregels online educatieve programma’s

Reserveren

 • Per programma kunnen max. 32 leerlingen deelnemen. We verwachten een minimum van 10 deelnemers.
 • Aan de gastlessen zijn geen kosten verbonden.
 • Aanvragen van een gastles kan tot drie weken voor de uitvoeringsdatum.

Voorafgaand aan het programma

 • Kosteloos annuleren van de gastlessen kan tot drie weken voor de uitvoering. Annuleer je een gastles binnen deze 21 dagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €250,- per gastles.
 • Onze begeleiders vinden het fijn om voorafgaand aan het programma even per mail contact met de docent op te nemen over het niveau van de groep, eventueel voorwerk dat al is verricht en de ervaring van de klas met videobellen.

Jitsi

We werken met het videobelplatform Jitsi. Lees hier meer over deze keuze.
Jitsi werkt het best in de volgende browsers:

 • Mozilla Firefox
 • Google Chrome
 • Chromium

Browsers die de WebRTC videostandaard niet ondersteunen zijn niet geschikt voor Jitsi. Denk aan Safari, Edge en Internet Explorer.

Mochten leerlingen geen gebruik kunnen maken van een geschikte browser, dan kunnen ze de Jitsi-app installeren op hun telefoon of Ipad.

Hier vind je het privacystatement voor onze Jitsi.

De uitvoering

 • We vragen aan leerlingen en docenten om geen opnames te maken van het programma. Ook vragen we leerlingen en docenten om niet zomaar een screenshot of foto te maken van de aanwezigen. Dit kan eventueel na het vragen om toestemming. Op deze manier kunnen leerlingen die niet op de foto willen hun camera uitzetten.
 • Het is natuurlijk het fijnst als leerlingen hun camera aan hebben staan, dit stellen we echter niet verplicht.
 • Leerlingen hebben de optie in Jitsi om hun scherm te delen. Wanneer een leerling dit onaangekondigd doet, wordt deze direct door één van onze begeleiders uit het programma/de les verwijderd.
 • Tijdens de gastles grondrechten gebruiken we Mentimeter. Hiervoor is het handig als de leerlingen hun telefoon bij de hand hebben.