Huis voor democratie en rechtsstaat

Arrondissement Overijssel

ProDemos biedt scholen twee mogelijkheden aan om het onderwerp rechtspraak met hun klassen te behandelen:

 1. Het volgen van een voorlichtingsprogramma (gastles + bijwonen zitting) op maandagochtend op de rechtbank locatie Zwolle.
 2. Het zelfstandig bijwonen van een zitting op de locatie Almelo of Zwolle.
 1. Voorlichtingsprogramma op de locatie Zwolle

ProDemos en de rechtbank Overijssel werken samen bij de voorlichting van schoolklassen die de rechtbank bezoeken. Op maandagochtend is er de mogelijkheid voor schoolklassen om op de rechtbank, locatie Zwolle, een educatief programma te volgen. De voorlichting vindt plaats in een zaal van de rechtbank. De voorlichting laat de leerlingen met verschillende werkvormen beleven hoe het strafrecht in Nederland werkt. In het onderdeel strafthermometer geven leerlingen via hun smartphone hun visie over een casus over ‘sexting’. De casus is gebaseerd op een echte zaak en is opgesteld in samenwerking met het Openbaar Ministerie. De casus wordt in een video toegelicht door een officier van justitie.  Daarnaast spelen de leerlingen een strafrechtszaak over uitgaansgeweld na.  De gastles duurt 1,5 uur. De gastles wordt gegeven door gastdocenten met juridische kennis.

Na de voorlichting bezoekt de groep een politierechterzitting. Bij een politierechterzitting wordt er meestal direct uitspraak gedaan. ProDemos heeft handzame boekjes ontwikkeld die de leerlingen kunnen gebruiken tijdens het bijwonen van een zitting. Na afloop bespreekt de gastdocent (indien beschikbaar in een aparte zaal) de politierechterzitting met de groep na.

Spelregels voorlichtingsprogramma
 • Voor het onderdeel bijwonen van een zitting gelden de spelregels bezoek rechtbank Overijssel zie onderstaand.
 • Het programma is gratis.
 • U kunt tot uiterlijk 3 weken van te voren het voorlichtingsprogramma aanvragen.
 • Het voorlichtingsprogramma duurt van 09:00 uur tot 12:00 uur.
 • In verband met de capaciteit van de zittingzalen is de maximale grootte voor een groep 15 leerlingen.
 • De gastlessen worden aangepast aan het niveau van de leerlingen. U kunt voor een gastles dus geen groepen van verschillende niveaus samenvoegen.
 • U kunt een gastles tot veertien dagen voor de geboekte datum annuleren. Annuleren kan alleen per mail aan gastlesrechtspraak@prodemos.nl
 • Annuleert u een gastles binnen deze termijn van veertien dagen, dan worden de gemaakte kosten per gastles bij u in rekening gebracht. Deze kosten bedragen €250,- per gastles.

De aanvraag kunt u hier doen.

Hiervoor moet u inloggen. Indien u nog geen account heeft, kunt u deze heel makkelijk aanmaken.

2. Alleen een rechtbankbezoek aanvragen

Bent u geen docent, maar wilt u wel graag een zitting bijwonen de rechtbank Overijssel? Neem dan rechtstreeks contact op met de rechtbank Overijssel via de website.

U kunt de beschikbare zittingen van de rechtbank Overijssel hier bekijken.

Indien u een van de locaties van de rechtbank Overijssel met een schoolklas wilt bezoeken vraagt u dit aan via het reserveringssysteem. U moet daarvoor inloggen. Eenmaal ingelogd kunt u de beschikbare zittingen in een dropdownmenu direct boeken. Let goed op welke locatie u selecteert.

Spelregels bezoek rechtbank Overijssel

U vraagt het bezoek via ProDemos aan, maar u gaat zelfstandig met de groep naar de rechtbank.

1. Alleen reguliere Politierechterzittingen kunnen door groepen worden bijgewoond.

2. Slechts één groep per zitting; wisseling van groepen tijdens een zitting wordt niet toegestaan.

3. Maximaal 15 personen voor Zwolle en 30 personen voor Almelo; de beveiliging zal NIET meer personen dan het door de school/instelling opgegeven aantal tot het bijwonen van een zitting in de zittingszaal toelaten.

4. Het bezoek is bestemd voor het middelbaar onderwijs waarbij een minimum leeftijdsgrens geldt van 12 jaar.

5. Scholieren worden ALTIJD door een docent  begeleid.

6. De groep wordt uitsluitend in één keer het gebouw binnengelaten; de groep kan zich voorafgaand verzamelen op het voorplein.

7. TIJDIG melden bij de gastvrouw/gastheer. Iedereen dient tijdig aanwezig te zijn, mede in verband met de controle door de beveiliging.

8. Het is NIET toegestaan om tassen en/of andere bagage mee het gebouw in te nemen! Bagage kan eventueel in een kluis op het station (pinbetaling) of in een auto worden achtergelaten.

9. IEDEREEN DIENT EEN IDENTTIEITSBEWIJS TE TONEN.

10. Men gedraagt zich rustig in het gebouw, zowel in de zittingszaal tijdens de zitting, als ook in de hal. Tijdens de zitting moeten mobiele telefoons uitgeschakeld zijn.

11. In de zaal mogen geen foto’s gemaakt worden.

12. De politierechter heeft de leiding van de zitting en heeft daarom het recht om in voorkomende gevallen een groep te verzoeken een bepaalde zaak niet bij te wonen. Het verloop en de voortgang van de zitting zijn altijd leidend. Als er tijd over is, dan bepaalt de politierechter óf er gelegenheid is tot het stellen van vragen.

13. Voorafgaand aan het betreden van de zaal dient men zich te melden bij de bodedienst. De zaal mag niet tijdens de behandeling van een zaak worden betreden of worden verlaten.

14. Tijdens schorsing van een zitting is het niet toegestaan om de rechtbank te verlaten om te roken of naar buiten te gaan.

U bezoekt de rechtbank in Overijssel zelfstandig. De maximale grootte voor een groep is in Zwolle 15 personen per zitting en in Almelo 30 personen. ProDemos heeft hier geen invloed op.

Het kan voorkomen dat bij de zittingen de verdachte niet komt opdagen, de rechter besluit dat er geen publiek aanwezig mag zijn of dat de gehele zitting vervalt. Er is dan geen vervangend programma.

 • Lees van tevoren de huisregels van de rechtbank Overijssel door.

Routebeschrijvingen van de locatie van de rechtbank Overijssel vindt u hier.

De aanvraag kunt u hier doen.

Hiervoor moet u inloggen. Indien u nog geen account heeft, kunt u deze heel makkelijk aanmaken.

Staat uw gewenste datum nog niet in het schema, houd de website dan goed in de gaten. Het schema wordt, zodra het bekend is gepubliceerd.