Huis voor democratie en rechtsstaat

Over de lijn – stellingen bij de Toolbox First Time Voters

In de handleiding voor de mbo-gastles over de Provinciale Statenverkiezingen staat de werkvorm ‘Over de lijn’, met algemene stellingen over provinciale politiek. Voor een aantal provincies hebben we specifiekere stellingen kunnen maken, omdat er voor deze provincies StemWijzers beschikbaar zijn.

Hieronder staan de specifieke stellingen voor zeven provincies. Geef je een les in één van deze provincies? Dan kun je de algemene stellingen eventueel vervangen door deze: