Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop: Staatsinrichting in de les – geschiedenis

Niet alle leerlingen reageren enthousiast als de woorden ‘democratie en rechtsstaat’ vallen in de geschiedenisles. Met activerende werkvormen wil ProDemos leerlingen enthousiasmeren voor het thema staatsinrichting. In deze workshop gaan we aan de slag met tien activerende werkvormen die je direct kunt toepassen in je eigen lessen. Tijdens de workshop komt zowel de hedendaagse politiek als de historische ontwikkeling van de democratie in de afgelopen 200 jaar aan bod. Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een reader met de werkvormen mee naar huis.

Reserveren

  1. U kunt dit programma reserveren via ons online reserveringssysteem
  2. Een groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 30 studenten. U kunt het programma voor meerdere klassen per dag boeken.
  3. Kies voor de workshop van uw keuze

Meer informatie

Neem voor meer informatie over onderstaande workshops contact op met Janneke Francissen.