Huis voor democratie en rechtsstaat

Workshop: Europese Unie in de les

De invloed van de Europese Unie is tegenwoordig overal zichtbaar. Veel van de Nederlandse wetgeving is ingegeven door Europese besluitvorming. Hoe ver moet de Europese samenwerking gaan?  Op welke terreinen moeten lidstaten hun eigen beleid kunnen bepalen?  En hoe worden de besluiten in de EU genomen? ProDemos stelt deze vragen in actieve werkvormen aan de orde. Aan bod komen onder andere het Krachtenveld EU, een variant op Petje op Petje af en de Europese StemWijzer. We laten de werkvormen niet alleen zien, we proberen er ook een paar met u uit. Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een reader met de werkvormen mee naar huis.

Reserveren

  1. U kunt dit programma reserveren via ons online reserveringssysteem
  2. Een groep bestaat uit minimaal 12 en maximaal 30 studenten. U kunt het programma voor meerdere klassen per dag boeken.
  3. Kies voor de workshop van uw keuze

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de workshop contact op met Bas Banning.