Huis voor democratie en rechtsstaat

Voor lerarenopleidingen

Voor lerarenopleidingen bieden we een gratis educatief programma in Den Haag, gratis workshops op de opleiding en gratis workshops ‘Kamerdebat in de Klas’ in de Tweede Kamer!

Bekijk hieronder ons aanbod:

Gratis educatief programma in Den Haag

ProDemos biedt studenten die de lerarenopleiding geschiedenis of maatschappijleer volgen een gratis educatief programma in Den Haag. Tijdens dit programma bezoeken de studenten onder andere de Tweede Kamer. Studenten leren meer over hoe onze democratische rechtsstaat in elkaar zit en maken kennis met de onderwijsprojecten van ProDemos. Politiek in een...

Lees meer »

Gratis workshops bij u op de opleiding

Wij komen graag een workshop bij u op de lerarenopleiding geven. “Veel studenten vinden het lastig om een effectieve les te ontwerpen, waarbij ze leerlingen echt aan het denken kunnen zetten. Door de workshop werden ze geïnspireerd en gemotiveerd om verder te denken dan de lesmethode die de stageschool gebruikt....

Lees meer »