Huis voor democratie en rechtsstaat

NECE: Netwerk voor burgerschapsonderwijs in Europa

Networking European Citizenship Education (NECE) is een netwerk van Europese organisaties die activiteiten organiseren om burgerschapseducatie te bevorderen. ProDemos is een van de leden van dit netwerk. Het doel van NECE is om internationale discussie te bevorderen over belangrijke onderwerpen op het terrein van ‘civic education’.

Competition of ideas for New NECE

NECE krijgt een nieuwe vorm. Organisaties worden uitgenodigd om uiterlijk 5 september 2022 hun voorstel in te dienen. Meer informatie