Huis voor democratie en rechtsstaat

Nascholingsaanbod mbo-docenten

ProDemos biedt docenten en coördinatoren Burgerschap op het mbo nascholing in de vorm van een workshop. Wij geven de workshop gratis op locatie voor groepen van minimaal 12 en maximaal 30 personen. Daarbij geldt een maximum van 2 workshops per instelling.

Tip: zoekt u iets anders? Misschien heeft u iets aan onze lesmaterialen en lesprogramma’s voor het mbo!

Workshop: Democratisch burgerschap: activerende werkvormen

Wilt u op een leuke manier en op het juiste niveau invulling geven aan de politiek-juridische dimensie en de kritische denkvaardigheden?

Met activerende werkvormen en programma’s wil ProDemos studenten enthousiasmeren voor politiek, de rechtsstaat en de rechtspraak. In deze workshop gaan we aan de slag met tien activerende werkvormen die u direct kunt toepassen in uw eigen lessen of in een projectweek. We laten de werkvormen niet alleen zien; we proberen er ook een paar met u uit. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwe interactieve les ‘regels en rechten’. Studenten verplaatsen zich in de schooldirectie en bepalen de regels. Hoe bestrijd je drugsgebruik en -bezit? Geef je toegang tot IP-adressen als er pornobeelden zijn verspreid vanuit de mediatheek? En hoe ga je om met afwezige studenten? Hoe houd je als schooldirectie rekening met de rechten van studenten? Op landelijk niveau spelen veelal dezelfde dilemma’s. Zou je dezelfde keuzes maken tussen regels en rechten op landelijk niveau?

Aan het einde van de workshop krijgt iedere deelnemer een reader met verschillende werkvormen mee naar huis.

Duur
De workshop duurt tussen de 60 en 100 minuten.

Interesse?
Neem voor het bespreken van de mogelijkheden contact op met Sedi van Loon.