Huis voor democratie en rechtsstaat

Wie vind je op de informatiemarkt?

Hieronder zie je welke organisaties aanwezig zullen zijn op de informatiemarkt.

Amnesty International

Van filmpjes en acties tot digitale leerpaden en kant-en-klare lespakketten: Amnesty International biedt kosteloos educatief materiaal over mensen- en kinderrechten voor het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Ook kun je een Amnesty-gastdocent aanvragen voor je lessen. Wij informeren je graag over de mogelijkheden bij onze stand.

Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting biedt materiaal en scholing met het levensverhaal van Anne Frank als basis. Thema’s als antisemitisme, vooroordelen, (on)gelijke behandeling, empathie en burgerrechten komen in de educatieve programma’s aan bod en sluiten aan bij de belevingswereld van jongeren.

Codename Future

Maak kennis met hoe Codename Future jongeren in het vo en mbo in de ‘aan-stand’ krijgt. Onze projecten en methodes rondom Burgerschap, Ondernemend gedrag en LOB zorgen voor motivatie en handelingsperspectief .

Creathlon

Hoe maak je burgerschap praktisch? Hoe verbind je maatschappijleer met andere vakken? Onze tools bieden daarvoor uitkomst! In onze stand vind je een demonstratie van burgerschaps-app ‘ Goedemorgen!’ en kun je WHY-magazine inkijken.

Cross Your Borders

Wij organiseren (inter)actieve burgerschapsprojecten over mondiale onrechtvaardigheid met thema’s als vluchtelingenproblematiek, (on)eerlijke handel en mensenrechten. We willen leerlingen laten zien wat er speelt in de wereld, wat wij hiermee te maken hebben en wat we hier eventueel zelf aan kunnen doen. Daarnaast organiseren we ervaringsreizen.

EDIC

Bij het Europe direct center kun je terecht voor alle informatie over de EU. Wij bieden gastlessen aan of workshops over interne besluitvorming in de EU. Ook kun je bij ons terecht voor gratis informatiemateriaal over de EU. Aan de Europe direct stand kun je je laten informeren over de beleidsprioriteiten van de Europese Commissie voor de komende jaren

Essener

Op de stand van Uitgeverij Essener kun je kennismaken met de herziening van het lesboek vmbo KGT en lanceren we onze nieuwe methode Thema’s Burgerschap voor mbo. De auteurs zijn aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Hack_Right

Hack_Right is een alternatief of aanvullend straftraject voor jongeren (12 -23 jaar) die voor een eerste cyberdelict worden veroordeeld. Het doel van Hack_Right is om recidive te voorkomen en het talent van jongeren verder te ontwikkelen binnen de kaders van de wet.

Hoge Raad der Nederlanden

Kom naar de stand en laat je informeren over het werk van de Hoge Raad, de hoogste rechter van Nederland op het gebied van civiel-, straf- en belastingrecht. Bekijk de publieksfilm, lees het online jaarverslag én test je kennis over de Hoge Raad met een quiz. Je kunt ook met een van de medewerkers de mogelijkheden voor een gastles op school of een bezoek aan de Hoge Raad bespreken.

Humanity House

Humanity House helpt om van jouw leerlingen wereldburgers te maken. Met interactieve lesprogramma’s maakt het museum thema’s als noodhulp, oorlog en vluchtelingen invoelbaar. Zo kunnen leerlingen hun eigen mening vormen over de actualiteit.

Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland

Hoe kun je ‘Europakunde’ aan je leerlingen overdragen? Hoe ontvang je als leraar gratis lesmateriaal over Europees burgerschap en word je lid van een EU netwerk van European Parliament Ambassador Scholen? Kom langs op onze stand!

M&P: vakblad voor maatschappijleer

Maatschappij & Politiek (M&P) is al meer dan 50 jaar een onmisbare informatiebron voor docenten maatschappijleer die willen weten wat er speelt. Het blad staat vol met artikelen die actuele maatschappelijke ontwikkelingen duiden en inzicht geven in de discussies binnen het vak.

Methode M

Methode M is een online lesmethode voor maatschappijleer in het vmbo. Een interactieve eigentijdse methode met oog voor leerlingen die opgroeien in een snel veranderende maatschappij. Methode M belicht actuele discussies in de maatschappij van verschillende kanten en zet jouw leerlingen aan het denken én doen! Ervaar het zelf en kom langs bij onze stand!

Movies that Matter

Movies that Matter brengt mensenrechten onder de aandacht van scholieren en studenten met een uitgebreid programma van filmvertoningen op school, in bioscopen en op het Movies that Matter Festival.

Nieuws in de klas

Nieuws in de klas stimuleert gebruik van nieuws en actualiteit in de les. Lesmaterialen en gratis gebruik dag- en weekbladen op papier en online.

NJR

Als NJR streven wij naar de best mogelijke persoonlijke ontwikkeling van jongeren. Door middel van ons Sterke Puntenspel laten we jongeren zichzelf ontdekken, om ze vervolgens te stimuleren hiermee aan de slag te gaan en impact te maken.

NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) komt op voor de belangen van docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. Nog geen lid? Maak kennis met onze vakvereniging tijdens de Docentendag Maatschappijleer!

ProDemos

Om jongeren te betrekken bij politiek en rechtsstaat heeft ProDemos een breed scala aan activiteiten ontwikkeld die aansluiten bij de onderwijsdoelstellingen van de vakken Maatschappijleer en Burgerschap. Een bezoek aan de Tweede Kamer, gastlessen bij een rechtbank en klassenbezoek aan gemeentehuizen zijn maar een paar voorbeelden. En met programma’s als de scholierenverkiezingen en jongerengemeenteraden beleven ze de democratie in de praktijk.

Samenwerkende Provincies

Vanuit de twaalf provincies willen wij de jongeren in Nederland meer bij de democratie betrekken. Dit doen wij door het organiseren van verschillende activiteiten zoals provinciespelen, gastlessen en Escape Rooms. Laat je hier informeren over onze programma’s en wellicht kun je een paar leerzame activiteiten boeken!

Seneca

Bij de Seneca-stand ontvang je dit jaar gratis onze geheel vernieuwde methode vmbo maatschappijleer! Ook kun je de nieuwe methoden maatschappijleer havo en vwo meenemen en informatie ontvangen over vernieuwingen bij maatschappijwetenschappen.

Soa Aids Nederland

Relatie en seksualiteit zijn belangrijke thema’s voor jongeren. Soa Aids Nederland en Rutgers bieden informatie en materialen om op positieve en effectieve wijze invulling te kunnen geven aan seksuele vorming in alle leerjaren en schooltypes.

St. Matchis

Waarom nadenken over stamceldonatie? Dat is het uitgangspunt van de lesmodules die Stichting Matchis maakt voor Maatschappijleer en Burgerschap. Kom zelf bij onze stand kijken hoe we hiermee bezig zijn.

Stichting Be Aware

Stichting Be Aware geeft voorlichting over Gewoonten en Verslaving in brede zin. Met behulp van stemkastjes beantwoorden leerlingen anoniem vragen. De les wordt gegeven door ervaringsdeskundige voorlichters.

Stichting Digisterker

Stichting Digisterker heeft een online lesprogramma ‘Doe je digiding!’ ontwikkeld voor jongeren in het (v)mbo om aan de hand van thema’s kennis te maken met de digitale overheid. Binnen het programma is ook veel aandacht voor het ontwikkelen van digitale (informatie)vaardigheden en het vergroten van de woordenschat.

Stichting Nederlandse Veteranendag

Onze militaire veteranen zijn ingezet over de hele wereld. Het Nationaal Comité Veteranendag werkt aan meer waardering voor hen, ook in het onderwijs. Met veteranen in de klas, dilemmatrainingen, schoolconcerten en nog meer.

Uitgeverij Deviant

Welke methode burgerschap past bij jouw les? Maak kennis met Schokland, Kies en Burgerschap BBL van Uitgeverij Deviant en ontdek het actuele lesmateriaal van de Nieuwsrubriek.

Young Impact

Young Impact is het leukste, meest effectieve en gratis scholenprogramma voor o.a. burgerschap, maatschappijleer of een projectweek. Met onze trainers gaan jongeren aan de slag met: waar ben ik goed in, wat vind ik belangrijk en hoe kan ik écht in actie komen? Inspirerend, activerend en vooral vernieuwend. Kom langs en we vertellen je graag meer!

Unie van Waterschappen

In onze Democratiegame ervaren leerlingen hoe je als volksvertegenwoordiger rekening houdt met je kiezers, samenwerkt met verschillende politieke partijen en samenwerkt met andere overheden. De leerlingen beslissen over vraagstukken die spelen in het waterschap.

VPRO

De VPRO heeft een uitgebreid lespakket ontwikkelt op basis van de serie In Europa waarin de VPRO en Geert Mak de geschiedenis op heterdaad betrappen. Een Europees uitwisselingsproject voor leerlingen van vmbo en havo/vwo waarin leerlingen een korte documentaire maken rond de thema’s van de serie. Kom langs bij onze stand!

Wageningen University & Research (WUR)

Food Valley Netwerk VO-HO van Wageningen Universiteit en Research biedt lesideeën, onderwijsprojecten en nascholing op het raakvlak van natuurwetenschap en maatschappij. Ons aanbod gaat over onderwerpen als klimaatverandering, duurzame ontwikkeling en het wereld voedselvraagstuk. Daarbij staat een activerende didactiek centraal waarbij leerlingen praktisch aan de slag gaan, onderzoeken, ontwerpen, in discussie gaan en samenwerken.