Huis voor democratie en rechtsstaat

Informatiemarkt

Op de informatiemarkt krijgt u in één klap een beeld van het aanbod aan lesmateriaal en gastlessen die relevant zijn voor  burgerschap en maatschappijleer, -kunde en -wetenschappen. Bekijk hier vast welke aanbieders u kunt verwachten op de informatiemarkt.

   • Actua
    Actua handhaaft in de nieuwe boeken de succesvolle didactische strategie en is daarnaast vernieuwend voor het nieuwe examenprogramma. We geven ook boeken uit voor Maatschappijleer en Burgerschapskunde.
   • Amnesty International
    Amnesty biedt lesmateriaal over mensenrechten. Omdat we vinden dat mensenrechten onderdeel moeten uitmaken van elk curriculum en omdat we denken dat leerlingen graag een bijdrage leveren aan een wereld waarin mensenrechten worden nageleefd.
   • Anne Frank Stichting
    In ons educatief werk is het levensverhaal van Anne Frank het uitgangspunt. We willen jongeren bewustmaken van de gevaren van antisemitisme, racisme en discriminatie en het belang van vrijheid, democratie en gelijke rechten.
   • Creathlon
    Hoe maak je burgerschap praktisch? Hoe verbind je maatschappijleer met andere vakken? Onze tools bieden daarvoor uitkomst! In onze stand vindt u een demonstratie van de burgerschapsapp Goedemorgen! en kunt u WHY-magazine inkijken.
   • Codename Future
    Burgerschap laat jongeren kritisch nadenken over hun eigen rol in de maatschappij. Onze burgerschapsmethode voor het mbo ‘De maatschappij dat ben JIJ’, stimuleert de zelfredzaamheid van jongeren. Daarnaast bieden wij verdiepende PlusModules aan over verschillende maatschappelijk thema’s.
   • College voor de Rechten van de Mens
    Mensenrechten kun je de klas niet uitsturen. Geef jij er al les over? Het College voor de Rechten van de Mens biedt je de Toolbox Mensenrechten op school.
   • Critical Mass
    Wat als er een fabriek is van waaruit al onze maatschappelijke angsten worden geproduceerd en gemanipuleerd? De Angstfabriek is een what if-ervaring die jongeren bewust maak van de invloed van de verspreiding van nepnieuws en angsten en hen tools geeft om op een zelfbewuste manier met angstcommunicatie om te gaan.
   • Dreamocracy 
    Dreamocracy is een vernieuwend burgerschapsprogramma. Wij laten het tegenovergestelde van democratie en vrijheid beleven door middel van onze activerende werkvormen en de verhalen van onze docenten, Real World Experts.
   • EDIC
    Bij het Europe direct center kunt u terecht voor alle informatie over de EU. Wij bieden gastlessen aan of workshops over interne besluitvorming in de EU. Ook kunt u bij ons terecht voor gratis informatiemateriaal over de EU.
   • Essener
    Kom naar de stand van Uitgeverij Essener en bekijk het nieuwe digitale lesmateriaal dat we voor u ontwikkeld hebben met veel interactieve opdrachten.
   • IDFA
    Het documentairefestival IDFA biedt films en lesmateriaal aan voor het voortgezet onderwijs en mbo. In het theater te bezoeken, maar ook online te bekijken via het (gratis) platform Docschool Online: www.idfa.nl/onderwijs.
   • Liaisonbureau van het Europees Parlement
    Meer weten over de Europese Verkiezingen, het Europees Parlement en het gratis schoolprogramma over de Europese democratie, het European Parliament Ambassador School programma, contacteer dan epdenhaag@ep.europa.eu of loop langs onze stand.
   • Methode M
    Methode M is de nieuwe online methode voor maatschappijleer op het vmbo.
   • Ministerie van Buitenlandse Zaken
    EU Back to School: Wilt u uw leerlingen op een interactieve manier informeren over wat de EU voor hen betekent? Meldt u dan nu aan voor een gastles van een enthousiaste ambtenaar!
   • Movies that Matter
    Film is een sterk middel om jongeren te inspireren en te stimuleren tot actief burgerschap. Zo worden met film niet alleen maatschappelijke processen inzichtelijk gemaakt, maar worden ook denkvaardigheden en creatieve vaardigheden van leerlingen vergroot. Movies that Matter biedt gratis films en lesmaterialen die aansluiten bij het curriculum.
   • M&P
    Maatschappij & Politiek (M&P) is hét vakblad voor docenten maatschappijleer en burgerschap. Al 50 jaar voor docenten maatschappijleer die willen weten wat er speelt.
   • Nieuws in de klas
    Nieuws in de klas stimuleert jongeren via het onderwijs om het nieuws te volgen en te interpreteren. Wij helpen docenten om nieuwsmedia (digitaal of op papier) in hun lesprogramma te verwerken met de gratis Nieuwsservice en lesmaterialen.
   • NJR
    NJR is het jongerennetwerk van Nederland. Bij NJR werken honderden jongeren samen aan (scholen)projecten, initiatieven en campagnes. Bekende scholenprojecten zijn het Nationaal Jeugddebat, gastlessen van de Jongerenvertegenwoordigers over VN thema’s en Europa, Young Impact, NJR Panel (onderzoek) en Frame.
   • NTR
    Op Schooltv.nl staan ruim 200 video’s en scrollverhalen voor maatschappijleer. Zoals de ‘In de klas’-series: Metropolis over genderstereotypen, Nieuwsuur over een puntensysteem voor goed gedrag en de Aardappeleters met wetenswaardigheden over eten.
   • NVLM
    De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) behartigt de belangen van de docenten en vakken maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. U vindt de NVLM op de Docentendag. Kennismaken, suggesties of vragen? Kom langs bij onze stand!
   • ProDemos
    Benieuwd wat ProDemos voor materialen ontwikkelt voor de Provinciale Statenverkiezingen, Waterschapverkiezingen en Europese Parlementsverkiezingen? Kom langs bij onze stand en weet welke materialen u komende maanden kunt inzetten in de les!
   • Raad voor de rechtspraak
    Als jongeren bekender zijn met hoe de rechtspraak in Nederland werkt, creëer je wellicht meer begrip voor het werk van rechters. De Rechtspraak geeft met rechters gastlessen op scholen, klassen bezoeken  gerechten, de jeugdsite www.rechtvoorjou.nl, Rechtspraak Reporters en meer. Kom naar de stand voor meer informatie.
   • Seneca
    Op de Docentendag kunt u bij de Seneca-stand de nieuwste methode maatschappijleer voor het vwo ophalen: geheel herzien, speciaal voor het vwo met extra mogelijkheden voor uitdaging en verdieping. Neem meteen de posters mee met prikkelende stellingen voor in het lokaal. Ook kunt u informatie krijgen over de nieuwe vmbo-methode in 2020 of de verdere ontwikkelingen bij maatschappijwetenschappen.
   • Stichting Cross Your Borders
    Cross Your Borders organiseert interactieve, meerdaagse onderwijsprojecten en (korte) indrukwekkende jongerenreizen, waarbij jongeren op een speelse manier over (hun) grenzen kijken en de wereld ontdekken. Jongeren worden geïnspireerd om fanatiek met maatschappelijke onderwerpen aan de slag te gaan en hier hun eigen mening over te vormen.
   • Stichting Nederlandse Veteranendag
    Veteraan in de klas? Het Nationaal Comité Veteranendag werkt aan meer waardering voor alle 115.000 Nederlandse Veteranen, ook via het onderwijs. Daar geven veteranen-gastdocenten uw leerlingen een les die ze niet snel vergeten. Past bij internationale thema’s of oorlog en vrede en kost niets.
   • Stichting Vredeseducatie
    Vrede en democratie lijken zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is mensenwerk en moet ontdekt en geoefend worden. Dat kan met de projecten van de Stichting Vredeseducatie.
   • Uitgeverij Deviant
    Welke methode burgerschap past bij uw les? Maak kennis met Schokland, Kies en Burgerschap BBL van Uitgeverij Deviant en ontdek het interactief en actueel lesmateriaal uit de Nieuwsrubriek.
   • Uitgeverij Malmberg
    Dilemma maakt vanuit concrete, maatschappelijke contexten de stap naar de theorie. Het actuele lesmateriaal motiveert leerlingen om vragen te stellen en verder te denken. Van zomaar een mening naar gefundeerd inzicht. Kom naar de stand en bestel je gratis beoordelingsexemplaar van de vernieuwde Dilemma.
   • Unie van Waterschappen
    Kiezen uw leerlingen voor duurzaamheid, budget, cultuur behouden of de dijk vernieuwen? Waterschappen gaan over deze thema’s. In samenwerking met ProDemos hebben we een waterschapsdemocratiespel en gastles ontwikkeld waarmee u kennis kunt maken tijdens onze workshop of bij onze stand op de informatiemarkt.
   • Young Impact
    Met jouw talent in actie komen voor wat jij belangrijk vindt. Young Impact is het meest effectieve scholenprogramma voor burgerschapsonderwijs. Het laagdrempelige, kant & klare programma leidt tot bewezen, structurele gedragsverandering onder jongeren. Al meer dan 300 scholen doen mee!
   • Youth for Human Rights
    Mensenrechten, wie kent ze alle 30? De inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens komt tot leven in de digitale lesmaterialen van Youth for Human Rights. De UVRM bestaat dit jaar 70 jaar – een mooie aanleiding om uw leerlingen op speelse wijze kennis te laten maken met de inhoud van dit belangrijke mensenrechten document.