Huis voor democratie en rechtsstaat

Wie vind je op de Informatiemarkt

Op de online informatiemarkt krijg je een beeld van het aanbod aan lesmateriaal en gastlessen dat relevant is voor burgerschap en maatschappijleer, -kunde en -wetenschappen. Hieronder vind je een overzicht van de organisaties die in 2021 deelnemen aan de Docentenweek. Klik op de organisatie of scroll naar beneden om te lezen wat je kunt verwachten bij de stand.

Amnesty International

Amnesty International werkt voor mensenrechten. Die waarborgen vrijheid, gelijkheid en rechtvaardigheid. Amnesty doet onderzoek, voert actie en steunt verdedigers van mensenrechten wereldwijd.  

De afdeling Educatie heeft als doel om zoveel mogelijk kinderen en jongeren te bereiken met mensenrechteneducatie. Het hoogste doel van de afdeling Educatie is door middel van mensenrechteneducatie activisme onder kinderen en jongeren te bevorderen.  

Het programma Educatie binnen Amnesty Nederland houdt zich bezig met mensenrechteneducatie binnen het Nederlandse onderwijs. Dit doen we onder andere middels het ontwikkelen van educatieve materialen, trainingen, acties in de klas en diverse projecten, voor primair-, voortgezet-, mbo-, hbo- en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast coördineert het team Educatie een netwerk van ruim 500 vrijwillige gastdocenten en 30 peer educators.

Website Amnesty International

Anne Frank Stichting

Racisme, diversiteit en democratie zijn veel in het nieuws. Deze thema’s raken het leven van jongeren, en jij als docent speelt een belangrijke rol in het bespreekbaar maken van deze gevoelige onderwerpen. De Anne Frank Stichting biedt materiaal dat je hierbij kan helpen. Ontdek nieuw (online) lesmateriaal en trainingen waarmee je invulling kunt geven aan jouw lessen. Het educatief materiaal van de Anne Frank Stichting sluit aan op het curriculum én bij de belevingswereld van jouw leerlingen. Ga aan de slag met burgerschap!

De Anne Frank Stichting wil jongeren vaardigheden aanleren om een positieve bijdrage te leveren aan een diverse maatschappij. Een samenleving waarin mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien en zichzelf kunnen zijn. Met het levensverhaal van Anne Frank als vertrekpunt maken wij de vertaalslag naar het heden. Stereotiepe denkbeelden, vooroordelen en discriminatie vinden ook nu nog hun weg vanuit de maatschappij naar de klas. Ontdek hoe je deze onderwerpen bespreekbaar maakt en een veilige sfeer creëert waarin alle leerling of student zichzelf kan zijn.

Website Anne Frank Stichting

Be Aware

Stichting Be Aware geeft voorlichting over Gewoonten en Verslaving aan jongeren op scholen. Een ouderavond en een docententraining ondersteunen het programma. Verslaving is een snel groeiend probleem dat ongelooflijk veel kapot maakt. Bij verslaving denkt men vaak alleen aan middelen, zoals alcohol, roken of drugs. Be Aware praat juist met de jongeren over alles waarover je de controle kwijt kunt raken. Dus ook gamen, social media of te veel of te weinig eten.

De voorlichters van Stichting Be Aware verzorgen een interactief programma van 2 lesuren in de klas. In dit programma wordt behandeld wat verslaving is, maar vooral ook wat je zelf kunt doen om het niet zover te laten komen. Met stemkastjes beantwoorden jongeren anoniem vragen over gewoonten en verslaving uit hun eigen omgeving. De antwoorden op het bord, waardoor een mooie mogelijkheid ontstaat tot discussie en het delen van problemen en situaties uit het eigen leven van de jongeren. 

Website Be Aware

Beeld en Geluid Den Haag

We leven in een gemedialiseerde wereld waarin iedereen de mogelijkheid heeft om media te maken en te verspreiden. Iedereen is dus mediamaker en mediawijs zijn is tegenwoordig bijna net zo belangrijk als kunnen lezen en schrijven. We leven dus niet met maar in media, en dat heeft grote gevolgen op onze manier van denken en handelen.

Leerlingen op het voortgezet onderwijs zijn geboren met internet. Maar ondanks dat we ze daardoor vaak bestempelen als ‘media-savvy’, zijn ze een dankbare prooi voor desinformatie, Fake News en realiseren zich niet hoe zeer media invloed hebben op hun beeldvorming van de samenleving. Daarom biedt Beeld en Geluid, expert op het gebied van mediawijsheid, workshops die op school of in het museum in Den Haag kunnen worden gevolgd.

Na het volgen van een of meerdere workshops zijn de leerlingen beter in staat om de mechanismen achter de werking van media te doorzien en snappen ze hoe belangrijk een open en kritische houding tegenover media is voor onze democratie.

Website Beeld en Geluid Den Haag

Codename Future

Codename Future is een social enterprise in Den Haag. Haar missie? Jongeren goed voorbereiden op hun actieve rol in de samenleving en op het werk. Dat doet Codename Future onder andere met hun mbo-lesmethode voor Burgerschap: De maatschappij dat ben JIJ!

Tijdens de lessen gaan jongeren met elkaar in gesprek. Zo leren ze om een eigen mening te vormen, en om een ander perspectief in te nemen. Ook ontwikkelen studenten kritische denkvaardigheden én houden zij zich bezig met wereldburgerschap. De lesonderwerpen zijn actueel en sluiten perfect aan op de belevingswereld van jongeren.

De maatschappij dat ben JIJ is een flexibele burgerschapsmethode die zorgt voor een duidelijke structuur. Jij kunt je lessen makkelijk zelf inrichten. De bijbehorende online docentenomgeving bevat al het lesmateriaal dat je nodig hebt: van digibordlessen en handleidingen tot antwoordmodellen en quizzen.

Website Codename Future

Creathlon

Jezelf kennen, kunnen reflecteren, samenwerken met anderen, luisteren zonder te oordelen en elkaar kennen en begrijpen… Dat zijn volgens ons noodzakelijke vaardigheden om goed te kunnen functioneren in de samenleving en voorwaardelijk voor geluk en succes. Bij Creathlon ontwikkelen we tools die ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en volwassen deze vaardigheden en een ‘open mind’ ontwikkelen.

Creathlon specialiseert zich in materiaal op het snijvlak van burgerschap, levensbeschouwing, maatschappijleer, persoonlijke ontwikkeling en filosofie. Voor het voortgezet onderwijs maken ze de vakoverstijgende methode ‘WHY Basics’ (onderbouw) en ‘WHY Magazine’ (bovenbouw), waarmee leerlingen vanuit verschillende invalshoeken naar actuele onderwerpen en vraagstukken kijken. Daarnaast maken ze de burgerschapsapp ‘Goedemorgen!’. Hiermee bespreek je dagelijks de actualiteit aan de hand van een tekst, filmpje en gespreksvragen. Met minimale voorbereiding kan iedere docent hiermee aan de slag. Zo krijgt burgerschap structurele aandacht en wordt het een gedeelde verantwoordelijkheid van alle docenten!

Website Creathlon

EDIC

Essener

Uitgeverij Essener is de marktleidende uitgeverij voor lesmethoden maatschappijleer en maatschappijkunde voor het voortgezet onderwijs en Burgerschap voor het mbo.  Naast de papieren lesmethode biedt Essener een volledige digitale lesmethode op alle niveaus en veel extra’s voor docenten, leerlingen en studenten, zoals een uitgebreid portaal voor docenten, een oefentoets-app en een gratis actualiteitentoets.

Door de uitgebreide leservaring van schrijvers en nauwe samenwerking met het veld, weet het team van Essener zeer goed waar leerlingen en docenten behoefte aan hebben. Kenmerkend voor de methoden zijn de hoge actualiteitswaarde en de aantrekkelijke bronnen.

Essener ziet het als haar taak om de docent goed te ondersteunen; docenten kunnen leerlingen en studenten optimaal inspireren en ze op weg helpen naar een succesvolle toekomst waarin zij kritisch en objectief nadenken over maatschappelijke kwesties.

Website Essener

Het Nederlands Veteraneninstituut

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad is de hoogste rechter in het Koninkrijk der Nederlanden in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of een lagere rechter bij een uitspraak het recht juist heeft toegepast en of de procedure juist is gevolgd.

Website Hoge Raad

Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland

Hoe maak je grote thema’s als diversiteit, solidariteit, globalisering en vrijheid van meningsuiting bespreekbaar in de klas? Gebruik de Digitale Scheurkalender Burgerschap. Kosteloze kant-en-klare lessen voor het digibord.

Elke les koppelt een onderwerp uit het vak Burgerschap aan een kunstwerk en historische feiten. Zo leer je jouw leerlingen met andere ogen kijken naar zichzelf, de ander en hun omgeving. De lessen zijn vakoverstijgend in te zetten, vragen weinig voorbereiding en zijn gratis te gebruiken. Kunstgebouw en Erfgoedhuis Zuid-Holland ontwikkelden deze lessen samen met docenten en burgerschapsexperts. 

Benieuwd? Ga naar www.digitalescheurkalender.com en log in met het wachtwoord: burgerschap.

#Leerlingalert

Criminelen ronselen jongeren voor hun activiteiten. Gaan jongeren in op de verleiding van veel en snel geld verdienen, dan raken ze verstrikt in een crimineel web waar ze moeilijk uit kunnen stappen. Dit is een maatschappelijk probleem. Op elke onderwijsinstelling zijn wel jongeren die (on)bewust in de criminaliteit betrokken raken. Leerlingalert wil dit enerzijds voorkomen en anderzijds signalen van betrokkenheid herkennen, zodat actie kan worden ondernemen om leerlingen uit dit criminele web te halen.

Daarom heeft Leerlingalert een programma ontwikkeld waarvan docenten op scholen gebruik kunnen maken. Het programma is kosteloos. Het programma past binnen burgerschapsvorming, mentorlessen en maatschappijleer. Het begint met een bewustwordingsles op school aan ouders, leerlingen/studenten en docenten. Na de bewustwordingsles is duidelijk dat (georganiseerde) criminaliteit groter en dichterbij is dan je denkt en dat we er last van hebben. Ook kun je het herkennen en weet je wat je kunt doen. Na de introductie van het programma op school krijgen docenten toegang tot het lesmateriaal om te gebruiken in hun lesprogramma.

Website Leerlingalert

M&P

Maatschappij & Politiek (M&P) is al meer dan 50 jaar een onmisbare informatiebron voor docenten maatschappijleer die willen weten wat er speelt. Het blad staat vol met artikelen die actuele maatschappelijke ontwikkelingen duiden en inzicht geven in de discussies binnen het vak. M&P biedt interviews, lessuggesties, boekrecensies, informatie over lesmethodes en mededelingen van de Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM)

Website M&P

Matchis

Stichting Matchis is het Nederlands Centrum voor stamceldonatie. Matchis is verantwoordelijk voor het vinden van de juiste donor voor patiënten met ernstige bloedziekten waarbij een stamceltransplantatie vaak de enige kans op genezing is. Ook het werven van donoren en het in standhouden van het Nederlandse stamceldonorbestand en de voorlichting behoren tot de taken.

Stamceldonatie en -transplantatie zijn regelmatig onderwerp van discussie. Om deze discussies inhoudelijk te onderbouwen en in goede banen te leiden hebben wij samen met docenten Maatschappijleer en Burgerschap een modulaire lesbrief ontwikkeld voor havo- en vwo–leerlingen en mbo-studenten.

Het pakket bevat werkvormen die ervoor zorgen dat verschillende vaardigheden worden geoefend. De vraagstukken zijn zo geformuleerd dat ze gemakkelijk in te passen zijn in de bestaande lesstof. Het doel van de lesbrief is om leerlingen na te laten denken over het belang van stamceldonatie en – donorschap en de kennis hierover te verhogen.  

Website Matchis

Methode M

Hoe bepreek je zaken als de impact van het coronavirus, sexting, discriminatie, homohaat en klimaatactivisme? Wat vertel je je leerlingen als deze zaken ook in jouw klas spelen? Vaak zijn de gebruikte methodes niet toereikend voor actuele gesprekken in de les. Met Methode M kun je wel deze actuele gesprekken aangaan met je leerlingen. Methode M is een online lesmethode voor maatschappijleer en maatschappijkunde in het vmbo (basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde en theoretische leerweg). Met oog voor leerlingen die opgroeien in een snel veranderende maatschappij. Een maatschappij waarvan zij deel uitmaken en die zij zelf mede vormgeven.

De voordelen van Methode M:

  • Sluit aan bij de belevingswereld: herkenbare voorbeelden
  • Duidelijke structuur en heldere taal: geschreven voor leerlingen op het vmbo
  • Interactief én actueel: meteen aan de slag, regelmatige updates
  • Compact en compleet: geen overbodige poespas, vele keuzeopdrachten
  • Maximaal flexibel: geschikt voor alle vormen van onderwijs

Website Methode M

Movies that Matter

Movies that Matter opent ogen voor mensenrechten. Door middel van film stimuleert Movies that Matter de dialoog over een rechtvaardige wereld en een duurzame samenleving. Movies that Matter Educatie biedt jouw leerlingen educatieve films met een lesprogramma aan. In de klas, de bioscoop en op het Movies that Matter Festival. 

Website Movies that Matter

NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) behartigt de belangen van docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. Tevens zet de NVLM zich in voor de kwaliteit en de positie van deze vakken. Hiervoor onderhouden ze onder andere contacten met de belangrijkste spelers in het onderwijsveld, organiseren ze examenbesprekingen en een profielwerkstukwedstrijd. Ongeveer tien keer per jaar informeert de NVLM de leden middels een nieuwsbrief over belangrijk nieuws en andere interessante zaken voor docenten maatschappijleer, maatschappijkunde,maatschappijwetenschappen en burgerschap. 

Website NVLM

ProDemos

ProDemos is het Huis voor democratie en rechtsstaat. ProDemos legt uit wat de spelregels zijn van de democratie en de rechtsstaat en laat zien wat je zelf kunt doen om invloed uit te oefenen – in de gemeente, het waterschap, de provincie, het land en Europa.

Tijdens de Docentenweek krijg je bij de stand van ProDemos meer informatie over (lesmateriaal voor) de aanstaande verkiezingen. Natuurlijk kun je ook met al je andere vragen over politiek en de programma’s en lesmaterialen van ProDemos bij de online stand terecht.

Qompas

Vanuit jarenlange expertise in loopbaanontwikkeling heeft Qompas zichzelf doorontwikkeld: anno 2020 kijken ze verder dan de loopbaan van leerlingen, en wijzen ze hen op hun plaats in de maatschappij. In plaats van ‘wat wil je worden?’, is de vraag geworden: ‘wie wil je zijn?’

In gesprek met mentoren en decanen heeft Qompas hiervoor een module met klassikale lessen ontwikkeld: Qompas voor de klas. Met deze module heb je toegang tot bijna 50 actuele kant-en-klare lessen over burgerschap en LOB. Voor alle niveaus. De digibordlessen zijn direct in te zetten, en voorzien van een uitgewerkte lesbrief en bijbehorende werkbladen. De lessen zijn zowel geschikt voor het mentoruur als de vakles.

De lessen sluiten aan bij het vernieuwde curriculum voor burgerschap, en omvatten onderwerpen variërend van discriminatie tot online winkelen. Daarnaast bevat de module lessen voor LOB. Zo kun je direct aan de slag met de persoonlijke ontwikkeling van jouw leerlingen!

Website Qompas

Radboud Universiteit

Het Democratisch Laboratorium van de Radboud Universiteit (DemLab) organiseert nascholing en educatieve modules voor docenten maatschappijleer, ondernemingsraden en gemeenteraden. In de nascholing staan aspecten van democratie en burgerschapsonderwijs centraal als het bespreekbaar maken van extremisme, fake news in de klas, democratie onder druk wereldwijd, hoe je politiek actief kunt worden.

Je krijgt ook concrete didactische tips over het gebruik van Demos, een spel waarmee leerlingen kunnen oefenen met democratische vaardigheden in de klas. Wij ontwikkelden Demos voor de bovenbouw van het VO en MBO. Leerlingen leren zich te verplaatsen in verschillende rollen, te overleggen en onderhandelen over beslissingen, en na te denken over wie nu de beste burger van het dorp is. Bij het spel zit een docentenhandleiding. U kunt DemLab ook inschakelen: wij kunnen zorgen spelleiders die ook de nabespreking doen. 

Bij de activiteiten van DemLab zijn RU-experts op het gebied van democratie betrokken vanuit politicologie, geschiedenis en filosofie. DemLab organiseert daarnaast onder meer een online festival rond de verkiezingen (4-6 maart), en maakt de podcastserie Democratie onder Druk. 

Website Radboud Universiteit

Seneca

Bij Seneca Burgerschap kun je terecht voor informatie of vragen over de vernieuwing van hun methode maatschappijwetenschappen die binnenkort wordt toegestuurd als je bekend bent bij Seneca. En natuurlijk ook voor meer nieuws over de methoden maatschappijkunde met de katernen Politiek en Criminaliteit. Uiteraard zijn de methoden maatschappijleer ook aanwezig bij de virtuele stand.

Seneca biedt je (gratis) lesmateriaal dat je meteen in de eigen lessen kunt inzetten. Vergeet daarom niet de video met een workshop over spelvormen niet te bekijken op het online platform van de Docentenweek. Met vragen kun je natuurlijk ook terecht bij de informatiestand van Seneca, want Seneca is opgericht door docenten voor docenten.

Website Seneca

Stichting Digisterker

Het lesprogramma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’ is een gratis online educatief programma voor vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten.

Aan de hand van zeven thema’s maken jongeren kennis met digitale overheidsdiensten. Ze leren zelfstandig gebruik te maken van diensten zoals het aanvragen van DigiD, een ID-kaart en zorgtoeslag. Zo ontwikkelen ze kennis en vaardigheden die ze tussen hun 15de en 18de levensjaar (en daarna) hard nodig hebben.

Het doel van het programma is het vergroten van kennis van de overheidswereld, digitale informatievaardigheden, mediawijsheidcompetenties en woordenschat. In het programma wordt individueel online werken afgewisseld met momenten van klassikale interactie. Het lesprogramma Doe je digiding! kan ingezet worden binnen maatschappijleer in het vmbo en burgerschap in het mbo. Het is modulair materiaal, dus je kunt als docent kiezen welke lesmodules je inzet.

Website Doe je digiding!

Tilburg University

Tilburg University is gespecialiseerd in mens- en maatschappijwetenschappen. De lerarenopleiding Maatschappijleer- en Maatschappijwetenschappen en faculteit Recht en Bestuur ontwikkelden, in overleg met een aantal vwo-docenten, twee kennisclips voor scholieren met als onderwerpen ‘Fake News’ en ‘Europees versus internationaal Recht’. Docenten Maatschappijleer die hun lesstof vanuit een andere invalshoek willen behandelen kunnen deze kennisclips gebruiken in hun les. De volledige video’s zijn te vinden op: www.tilburguniversity.edu/lob onder het kopje ‘Kennisclips’. Daar kun je ook een aanvullende lesbrief aanvragen met suggesties voor vragen en opdrachten. Tijdens de Docentenweek beantwoordt Eric Zijlstra, docent aan de lerarenopleiding Maatschappijleer- en Maatschappijwetenschappen, al je vragen over dit lesmateriaal.

Uitgeverij Deviant

Uitgeverij Deviant is een educatieve uitgeverij die effectief en afwisselend materiaal ontwikkelt voor het mbo, het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Voor burgerschap biedt Uitgeverij Deviant veel keuze: van complete online lesmethodes en leerwerkboeken tot lesmateriaal over de actualiteit. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwste digitale methode ‘Schokland in Studiereader’ en ‘De Nieuwsrubriek’ met nieuwslessen, nieuwstests en polls.

Met dit lesmateriaal denken studenten na over wat er in de maatschappij speelt en ontwikkelen ze tegelijkertijd hun kritische denkvaardigheden. Dankzij de vele extra’s zoals handleidingen en uitlegfilmpjes kun jij je studenten daarbij optimaal ondersteunen.

Website Uitgeverij Deviant

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen en ProDemos hebben een gastles met interactief spel ontwikkeld. Leerlingen stemmen in het spel op partijen in het waterschapsbestuur. Daarna nemen ze als bestuur van een waterschap beslissingen in een aantal casussen. Bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid of te bezuinigen op dijkonderhoud.

De gastles is in twee versies beschikbaar: een versie voor de bovenbouw van het vmbo en een versie voor de bovenbouw havo/vwo. De game is ook geschikt voor het onderdeel burgerschap in het MBO.

De lessen kunnen worden gegeven door gastdocenten van de waterschappen. De gastlessen duren twee keer 45 minuten. Docenten maatschappijleer of burgerschapsvorming kunnen de lessen ook zelf geven. In dat geval krijgt de docent informatie over de waterschappen, en verwerkt hij of zij die zelf in een les.

Website Unie van Waterschappen

VluchtelingenWerk Nederland, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden

Op de Informatiemarkt vind je ook de gezamenlijke stand van VluchtelingenWerk Nederland, Nationaal Comité 4 en 5 mei, Landelijk Steunpunt Gastsprekers WOII-Heden. Hier presenteren ze hun nieuwe lesmateriaal ‘Geef vrijheid een gezicht’ en kun je natuurlijk nog veel meer projecten en materialen van deze organisaties ontdekken.

Begin dit voorjaar komt het lesmateriaal ‘Geef vrijheid een gezicht’ online. In dit lesmateriaal staan Emmy en Wahhab centraal. Emmy (82) is een joodse overlevende die haar ouders verloor in de Tweede Wereldoorlog. Wahhab (25) een Yezidi uit Irak die acht jaar geleden naar Nederland vluchtte. Zij vertellen hun indrukwekkende verhaal over oorlog, vluchten en een nieuw leven opbouwen. Ideaal om bijvoorbeeld in te zetten tijdens de lessen rondom 4 en 5 mei. VluchtelingenWerk Nederland, Nationaal Comité 4 en 5 mei en Landelijk Steunpunt Gastsprekers hebben hun krachten gebundeld om deze bijzondere koppeling te maken tussen vluchten toen en nu.

Webpagina ‘Geef vrijheid een gezicht’

Wageningen University & Research

Wageningen University & Research wordt tijdens de Docentenweek vertegenwoordigd door studenten van de opleidingen Economie en Beleid (BEB) en Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen (BBC). Opleidingen die vanuit economisch perspectief de uitdagingen benaderen waar we wereldwijd mee geconfronteerd worden, zoals het snel veranderende klimaat, onze voeding en andere soorten van verduurzaming – thematieken waar Wageningen Universiteit veel kennis over in huis heeft. BEB legt hierbij vooral de focus op overheid en internationale relaties (‘Hoe besteedt de overheid het geld in een wereld waarin verduurzaming steeds belangrijker wordt?’), terwijl BBC de focus legt op het spanningsveld tussen producent en consument (‘Hoe kunnen bedrijven winst maken en voldoen aan de vraag van consumenten in een wereld waarin verduurzaming steeds belangrijker wordt?’).

Er is steeds meer discussie over de noodzaak van een transitie naar een ‘nieuwe economie’, en naast veel tijd zullen er ook veel goed-opgeleide mensen nodig zijn om dit doel te bereiken. De BEB en BBC studenten willen vwo-scholieren graag laten zien dat bovengenoemde onderwerpen interessant zijn voor scholieren die maatschappijleer of economie een leuk vak vinden! Dat doen zij door het verzorgen van simulaties en spellen op middelbare scholen, van een bliksembezoek in de les (misschien als leuke verrassing tijdens de les om de leerlingen scherp te houden) tot uitgebreide workshops.

Website Wageningen University & Research

Wijzer in geldzaken

Van 22 t/m 25 maart 2021 is de tiende Week van het geld: de jaarlijkse projectweek voor scholen over omgaan met geld. Met dit jaar speciale aandacht voor financiële vaardigheden op het mbo.

Wijzer in geldzaken zet zich in voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden op school. Op de website www.geldlessen.nl vind je leermiddelen, leerdoelen en onderzoeken over jongeren en geldzaken.  

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen.

Website Wijzer in geldzaken

Young Impact

Young Impact biedt flexibele en gratis programma’s waarmee ze samen met jouw leerlingen aan de slag gaan om hun maatschappelijke bijdrage te vergroten. Young Impact gelooft niet in ‘wachten tot je later groot bent’ en daagt de leerlingen uit om vandaag al in actie te komen met hun eigen talent. Want iedereen heeft een talent. Daarmee komen zij in actie voor dat wat zij belangrijk vinden, mede dankzij jou. 

Al meer dan 350 scholen en 50.000 jongeren weten wat deze gratis programma’s bijzonder maakt. — Een inspirerend jongerenmerk. De trainers die docenten veel tijd besparen. En enthousiaste deelnemers: 80% van de docenten beveelt Young Impact aan.

Website Young Impact