Huis voor democratie en rechtsstaat

Informatiemarkt

Organisaties:

Amnesty International
Anne Frank Stichting
Beeld en Geluid & HUMAN
Creathlon B.V.
Cross Your Borders
Duitsland Instituut Amsterdam
Hoge Raad der Nederlanden
Kunstgebouw
Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland
Literatuurmuseum
M&P
Methode M
Movies that Matter
NVLM
ProDemos
Programma leerlingalert
Qompas
Seneca Burgerschap
Stichting Be Aware
Stichting Digisterker
Stichting Het Nederlands Veteraneninstituut
Stichting Matchis
Stichting Stem op een Vrouw
TerInfo
Test-Correct
Uitgeverij Deviant
Uitgeverij Essener
Unie van Waterschappen
Vodix
Wijzer in geldzaken
Young Impact

Amnesty International

Amnesty International vindt dat mensenrechten onderdeel moeten uitmaken van elk curriculum, ook van de onderwijssector. Hierdoor biedt Amnesty International gratis lesmateriaal voor basisscholen en voortgezet onderwijs over mensenrechten aan. Ook is er de mogelijkheid gratis een gastles aan te vragen en dan zorgen de gastdocenten ervoor dat alles geregeld wordt! Kom naar onze stand en ontdek onze lesmaterialen.

https://www.amnesty.nl/

Anne Frank Stichting

De Anne Frank Stichting helpt je graag bij de invulling van je lessen geschiedenis, maatschappijleer en burgerschap. Wij bieden activerend lesmateriaal en trainingen voor het VO en MBO. Hoe ga je een open gesprek aan met je leerlingen of studenten over Anne Frank, de Tweede Wereld Oorlog, de Holocaust, vooroordelen en discriminatie? Of over identiteit en diversiteit? Met het levensverhaal van Anne Frank als vertrekpunt maken wij een vertaalslag naar het heden. Het educatief materiaal sluit aan op het curriculum én bij de belevingswereld van jouw leerlingen of studenten. Kom langs en bekijk ons aanbod, er ligt een brochure voor je klaar!

https://www.annefrank.org/nl/

Beeld en Geluid & HUMAN

Beeld & Geluid is expert op het gebied van leren óver en leren mét media. Leren over media kan met unieke workshops rondom de thema’s media- en nieuwswijsheid. De workshops, trainingen en masterclasses zijn voor leraren én leerlingen en verscherpen de blik op de werking van media. Leren met media kan met beeldengeluidopschool.nl, een digitale mediacollectie met meer dan 150.000 afleveringen van uiteenlopende radio- en televisieprogramma’s, gratis te gebruiken door iedereen in het onderwijs. 

https://www.beeldengeluid.nl/

Programma’s van HUMAN zijn bij uitstek geschikt om in het onderwijs te gebruiken. Als gespreksstarter bij het vormen van een (media)kritische houding en als stimulans voor zelfontplooiing. HUMAN stelt vragen, draagt meerdere perspectieven aan, agendeert actuele thema’s en stimuleert met haar televisie-, radio-, online- en impactprogramma’s tot nadenken. Voor onderwijsprofessionals, van het primair tot hoger beroepsonderwijs, is er gratis educatieaanbod dat bestaat uit uitgebreide en toegankelijke video’s en lesmateriaal. 

www.human.nl/educatie

Creathlon B.V.

Als expert in burgerschapsonderwijs ontwikkelt Creathlon lesmateriaal om leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Met onze methodes WHY en Goedemorgen ben je bewust bezig met burgerschap en geef je leerlingen een stevige basis mee.

https://www.creathlon.nl/

Cross Your Borders

Cross Your Borders behandelt (wereld)burgerschap in een breed perspectief: allerlei economische, sociaal-maatschappelijke, rechtsstatelijke, mondiale en duurzaamheidsthema’s komen aan bod, plus de verbanden ertussen. Cross Your Borders geeft leerlingen inzicht in de verbindingen tussen schoolvakken en laat hen een mening vormen over de belangrijke vraagstukken van deze tijd.

Daarvoor hebben ze interactieve wereldburgerschapsprojecten voor alle niveaus en leerjaren van het voortgezet en beroepsonderwijs, in het Nederlands en Engels. Ook organiseren ze Fairaway-schoolreizen naar Ghana, Nepal, Suriname of Tanzania/Kenia! Jongeren verdienen hun eigen reissom bij elkaar en ervaren het leven in een totaal andere cultuur, door bij gastgezinnen te verblijven.

https://www.crossyourborders.nl/

Duitsland Instituut Amsterdam

Het Duitsland Instituut Amsterdam is het kennisinstituut in Nederland over het moderne Duitsland. Wij opereren op het raakvlak van onderwijs, wetenschap en maatschappij.

Met het project ‘Blik op de Muur’ koppelt het Duitsland Instituut Amsterdam al sinds 2014 ooggetuigen van de Duitse deling aan Nederlandse scholen. De val van de Berlijnse Muur is nu 32 jaar geleden en inmiddels is er een hele generatie opgegroeid die de Duitse deling alleen uit hun geschiedenisboeken kent. De persoonlijke verhalen van de gastsprekers maken de geschiedenis tastbaar. Daarnaast zet het project de leerlingen aan het denken over thema’s zoals democratie en dictatuur, vrijheid en revolutie.

https://duitslandinstituut.nl/

Hoge Raad der Nederlanden

De Hoge Raad is de hoogste rechter in civiele zaken, strafzaken en belastingzaken. De Hoge Raad vervult deze taak voor Nederland en ook voor Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Saba en Sint Eustatius.

De Hoge Raad is cassatierechter. Dat betekent dat de Hoge Raad beoordeelt of de lagere rechter (rechtbank / gerechtshof) het recht juist heeft uitgelegd en toegepast en of de procedure op de juiste wijze is gevolgd. Als cassatierechter beantwoordt de Hoge Raad rechtsvragen en draagt zo bij aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Ook zorgt de Hoge Raad voor rechtseenheid. Zo vervult de Hoge Raad een belangrijke maatschappelijke taak.

Tijdens de informatiemarkt wordt door een raadsheer, de griffier en de woordvoerder van de Hoge Raad meer informatie gegeven over de positie van de Hoge Raad in onze democratische rechtsstaat en over de drie kerntaken van de Hoge Raad: rechtsontwikkeling, rechtsbescherming en rechtseenheid.

https://www.hogeraad.nl/

Kunstgebouw

Gebruik het verrassende perspectief van kunst en erfgoed om grote thema’s bespreekbaar te maken in de klas met de gratis lessen van de Digitale Scheurkalender Burgerschap. www.digitalescheurkalender.com wachtwoord: burgerschap.

https://www.kunstgebouw.nl/

Liaisonbureau van het Europees Parlement in Nederland

Het European Parliament Ambassador School programma betrekt u en uw leerlingen bij de Europese democratie. Wij informeren via lesmateriaal en innovatieve lesmethoden over Europese democratie en mensenrechten.

https://www.europarl.europa.eu/thenetherlands/nl/

Literatuurmuseum

Literatuur ontroert, vermaakt, geeft hoop, scherpt het kritische vermogen en kweekt begrip. In de nieuwe tentoonstelling Back Street van het Literatuurmuseum in Den Haag ontdekken en beleven jongeren een breed scala aan literaire teksten, waaronder (young adult)romans, spoken word, (rap)muziek en poëzie. In de tien interactieve spellen die de tentoonstelling rijk is, komen thema’s als rouw, liefde, groepsdruk en het opkomen voor je idealen aan bod. De tentoonstelling draagt niet alleen bij aan het vergroten van leesplezier, maar helpt jongeren ook om andere perspectieven te ervaren, een eigen mening te vormen en die vervolgens te verwoorden.  Kortom, een bezoek aan het Literatuurmuseum helpt een betrokken en kritisch burger te worden.

https://literatuurmuseum.nl/

M&P

Maatschappij & Politiek (M&P) is het vakblad voor maatschappijleer en burgerschap. Het blad bevat artikelen die actuele maatschappelijke ontwikkelingen duiden en inzicht geven in de discussies binnen het vak.

https://www.maatschappijenpolitiek.nl/

Methode M

Op zoek naar een lesmethode die helemaal aansluit bij de belevingswereld van jouw leerlingen? Die actueel en compleet is en jou toch volop de ruimte biedt om de lessen maatschappijleer en maatschappijkunde zelf vorm te geven? Dan past Methode M bij jou!

https://methodem.nl/index

Movies that Matter

Movies that Matter brengt mensenrechten onder de aandacht van scholieren met filmvertoningen op school, in bioscopen en op het Movies that Matter Festival. We stimuleren docenten om hun lessen te versterken met mensenrechtenfilms en bijbehorend lesmateriaal.

https://moviesthatmatter.nl/

NVLM

De Nederlandse Vereniging van Leraren Maatschappijleer (NVLM) behartigt de belangen van docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. Tevens zetten wij ons in voor de kwaliteit en de positie van deze vakken. Hiervoor onderhouden we onder andere contacten met de belangrijkste spelers in het onderwijsveld, organiseren we examenbesprekingen en een profielwerkstukwedstrijd. Ongeveer tien keer per jaar informeren we onze leden middels een nieuwsbrief over belangrijk nieuws en andere interessante zaken voor docenten maatschappijleer, maatschappijkunde, maatschappijwetenschappen en burgerschap. 
Lees meer over de activiteiten of word lid.

https://www.nvlm.nl/

ProDemos

https://prodemos.nl/

Programma #Leerlingalert

Criminelen ronselen jongeren….. onze leerlingen toch niet?

Het (gratis) programma van #Leerlingalert biedt medewerkers van scholen, jongeren en hun ouders/ verzorgers de mogelijkheid om in 90 minuten te weten:

  • hoe criminelen ronselen,
  • waarom jongeren in de criminaliteit stappen,
  • hoe groot en dichtbij die criminele wereld is,
  • waarom we er last van hebben (micro en macroniveau)
  • hoe criminaliteit en eventuele betrokkenheid te herkennen
    en wat te doen.

Voor meer informatie: www.leerlingalert.nl

Qompas

Bij Qompas geloven we dat loopbaanoriëntatie- en begeleiding (LOB) en burgerschap bij elkaar horen en elkaar versterken. Daarom hebben we een module ontwikkeld met kant-en-klare klassikale lessen: Qompas voor de Klas. Hiermee ga je van ‘wat wil je worden?’ naar ‘wie wil je zijn?’. Bekijk de lessen op https://voordeklas.qompas.nl/ en vraag een gratis proefaccount aan.

https://www.qompas.nl/

Seneca Burgerschap

Uitdagend lesmateriaal? Creatieve opdrachten? Actuele lessen? Seneca Burgerschap ontwikkelt lesmethoden voor maatschappijleer, maatschappijkunde en maatschappijwetenschappen. Daarnaast hebben we het Seneca Servicehuis om docenten verdieping en verbreding van de lessen en de lespraktijk te bieden. Daarin werken we samen met docenten en maatschappelijke organisaties.

https://www.senecaburgerschap.nl/

Stichting Be Aware

Be Aware geeft voorlichting over Gewoonten en Verslaving op alle onderwijsniveau’s met eigen ervaringsdeskundige voorlichters.

https://www.stichting-be-aware.nl/

Stichting Digisterker

Het lesprogramma ‘Doe je digiding! Jongeren en de digitale overheid’ is een gratis online educatief programma voor vierdejaars vmbo-leerlingen en eerstejaars mbo-studenten.

https://www.digisterker.nl/

Stichting Het Nederlands Veteraneninstituut

Onze militaire veteranen zijn ingezet over de hele wereld. Het Nationaal Comité Veteranendag werkt aan meer waardering voor de veteranen, ook in het onderwijs. Met veteranen in de klas, dilemmatrainingen, schoolconcerten en nog meer.

https://www.nlveteraneninstituut.nl/

Stichting Matchis

Stichting Matchis is het Nederlands Centrum voor stamceldonatie. Stamceldonatie en -transplantatie zijn regelmatig onderwerp van discussie. Om deze discussies inhoudelijk te onderbouwen en in goede banen te leiden hebben wij samen met docenten Maatschappijleer en Burgerschap een modulaire lesbrief ontwikkeld voor HAVO-, VWO-leerlingen en MBO studenten.

https://www.matchis.nl/

Stichting Stem op een Vrouw

Stichting Stem op een Vrouw zet zich in voor meer vrouwen in de politiek. Dat doen zij via campagnes, trainingen, een mentornetwerk en door vanaf jonge leeftijd mensen (en in het bijzonder meiden) te enthousiasmeren en informeren over politiek.

De stichting ontwikkelde recent het lespakket ‘Vrouwen in de Politiek’ voor middelbare scholieren, om hen te informeren over het belang van representatie en de vertegenwoordiging van vrouwen in de politiek.

ttps://stemopeenvrouw.com/

TerInfo

De avondklokrellen, het Palestijns-Israëlisch conflict, de moord op Samuel Paty… Hoe bespreek je dit soort heftige gebeurtenissen in de klas? TerInfo, een project van Beatrice de Graaf binnen de Universiteit Utrecht, ondersteunt docenten (PO, VO, mbo) hierbij. Op onze website vind je artikelen en volledige lessen waarmee jij zelf gelijk aan de slag kunt. In onze stand vertellen we je er graag meer over!

https://ter-info.nl/home

Test-Correct

Test-Correct biedt de mogelijkheid om zowel summatief als formatief te toetsen. Door leerdoelgericht toetsen mogelijk te maken kan de student genieten van een meer persoonlijke benadering, afgestemd op waar de student staat. De CO-Learning module betrekt studenten bij het nakijkproces waardoor ze kritisch moeten nadenken over de stof en verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces en ook dat van hun klasgenoten. Met de dubbel geanonimiseerde peer-review module is tussenkomst van de docent niet meer nodig, ook bij het nakijken van open vragen. Test-Correct zorgt dus voor een verhoogd leerrendement en scheelt de docent ook nog eens tot 80% nakijkwerk!

https://www.test-correct.nl/

Uitgeverij Deviant

Welke methode burgerschap past bij jouw les? Ontdek Burgerschap Compact, Schokland en Kies van Uitgeverij Deviant en behandel het nieuws van de week met de Nieuwsrubriek.

https://www.uitgeverij-deviant.nl/

Uitgeverij Essener

Uitgeverij Essener is dé marktleider voor lesmethoden maatschappijleer en maatschappijkunde voor het voortgezet onderwijs en heeft een geheel nieuwe methode ontwikkeld voor burgerschap voor het mbo met veel extra’s voor docenten, leerlingen en studenten.

https://www.essener.nl/

Unie van Waterschappen

De democratiegame waterschappen is een interactief spel van de Unie van Waterschappen voor bovenbouw havo en vwo en het onderdeel burgerschap in het MBO. Leerlingen nemen als bestuur van een waterschap beslissingen in een aantal casussen en leren de taken van de waterschappen kennen, bijvoorbeeld om te investeren in duurzaamheid of te bezuinigen op dijkonderhoud.

https://www.uvw.nl/

Vodix

Bij Vodix geloven wij in beter onderwijs. Wij leveren digitale lesmethodes voor het po, vo en mbo en bieden nascholing voor docenten. Alles met een doel: het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs. Samen met docenten creëren wij persoonlijker, innovatiever en leuker onderwijs voor iedere leerling en student. Wij bieden methodes aan voor verschillende vakken. Paspoort21 is ontwikkeld voor het vak Mens en Maatschappij (vmbo ob), Generation24/7 voor het vak Burgerschap en LOB (mbo) en als laatste dé nieuwe digitale methode iSociety voor zowel maatschappijleer als burgerschapsvorming (vmbo, havo en vwo bb).

Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, wetenschap, overheid en het onderwijs hun krachten bundelen om financiële fitheid in Nederland te bevorderen. Wijzer in geldzaken zet zich o.a. in voor structurele aandacht voor financiële vaardigheden in het onderwijs.

https://www.wijzeringeldzaken.nl/

Young Impact

Bij Young Impact geloven we niet in ‘wachten tot je later groot bent’. Wij dagen leerlingen uit om vandaag al in actie te komen met hun eigen talent. Want iedereen heeft een talent. Daarmee komen leerlingen in actie voor dat wat zij belangrijk vinden, mede dankzij jou.

https://youngimpact.nl/