Huis voor democratie en rechtsstaat

Docenten Denktank

We zoeken enthousiaste docenten die af en toe vrijwillig met onze educatiemedewerkers mee willen kijken naar onderwijsmaterialen en programma’s. Dit willen we om de kwaliteit van onze programma’s hoog te houden. Draagt u hier graag aan bij?

Docenten Denktank

We zoeken enthousiaste docenten die af en toe vrijwillig met onze educatiemedewerkers mee willen kijken naar onderwijsmaterialen en programma’s. Dit willen we om de kwaliteit van onze programma’s hoog te houden. Draagt u hier graag aan bij?
  • Wat is het onderwijsniveau van de leerlingen die u les geeft?