Huis voor democratie en rechtsstaat

Docentenpanel en Denktank

ProDemos zoekt enthousiaste docenten die af en toe vrijwillig met onze educatiemedewerkers mee willen denken over bijvoorbeeld nieuwe werkvormen, de innovatie van programma’s en de toegankelijkheid van ons lesmateriaal. Maar ook over hoe wij als organisatie docenten beter kunnen bereiken of hoe we ons aanbod moeten aanpassen aan actuele gebeurtenissen. Op die manier willen we de kwaliteit van onze programma’s hoog houden. Wil je ons helpen om onze programma’s beter te maken voor jouw leerlingen? 

Online enquêtes of fysieke denktanksessies

Dit jaar start ProDemos met een online docentenpanel. Als je met ons mee wil denken, benaderen we je ongeveer vier keer per jaar met een online vragenlijst over onze educatieve programma’s en het lesmateriaal. Dus je kunt gemakkelijk vanachter je laptop of thuis op de bank reageren.

Een andere manier om mee te denken is onze denktank.  Op dit moment zijn er twee denktanks: voor het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs / mbo. Deze groepen komen 2 keer per jaar fysiek bij elkaar om met onze educatiemedewerkers van gedachten te wisselen over onze onderwijsmaterialen, programma’s en andere educatieve uitdagingen.

Denk je mee?

Meld je je aan voor ons docentenpanel, dan ontvang je binnen drie maanden een eerste uitnodiging om de vragenlijst in te vullen. Geef je aan met ons mee te willen sparren in één van onze denktanks? Dan zullen we je binnen zes weken persoonlijk benaderen om uit te leggen wat de bedoeling is.

Aanmelden voor Docentenpanel en/of Denktank

  • Dat doet ik graag op de volgende manier:
  • ProDemos gebruikt jouw contactgegevens alleen om je te benaderen voor het docentenpanel en/of de denktank. Je kunt je ieder moment afmelden door een mail te sturen naar voorlichting@prodemos.nl.
  • Wat is het onderwijsniveau van de leerlingen die u les geeft?