Huis voor democratie en rechtsstaat

Gratis gastles door Kinderrechtswinkel

De Kinder- en Jongerenrechtswinkel verzorgt bij u op school een gratis gastles voor leerlingen van groep 7 en 8. Er zijn twee gastlessen: één over Kinderrechten en één over Kinderrechtbank. Beide gastlessen duren 60 minuten. Een gastdocent komt op een interactieve en enthousiaste manier over het door u gekozen onderwerp een gastles verzorgen. In beide gastlessen staat leren door ervaren centraal. Deze aanpak sluit goed aan bij de leerstijl van basisschoolleerlingen.

De gastlessen zijn ontwikkeld door ProDemos in samenwerking met de Kinder- en Jongerenrechtswinkel Den Haag. De gastdocenten zijn getraind door ProDemos.

De gastlessen zijn beschikbaar voor basisscholen in de volgende regio’s: Amsterdam, Den Haag, Leiden, Nijmegen (Gelderland), Noord-Holland Noord, Utrecht en Zoetermeer.

Gastles Kinderrechten

Welke rechten en plichten hebben kinderen? Hoe veranderen deze als je ouder wordt? Wat betekenen deze rechten in de praktijk? In deze gastles gaan de kinderen in actieve werkvormen zoals werk aan de winkel, raad het recht en de leeftijdsladder aan de slag. De gastles wordt afgesloten met een quiz. Het doel is dat de kinderen zich op een interactieve manier bewust worden van hun rechten en waar zij naartoe kunnen als ze hier vragen over hebben. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

Gastles Kinderrechtbank

Hoe werkt eerlijke rechtspraak? Hoe kom je als rechter tot een uitspraak? In deze gastles kruipen de leerlingen in de rol van rechter, officier van justitie of advocaat. De leerlingen krijgen een toga aan en spelen een strafrechtzaak na. Het doel is dat kinderen door beleving begrip krijgen van de werking van het (straf)recht in Nederland. De gastles is een uitstekende invulling voor wereldoriëntatie en burgerschap.

Reserveren

De gastles kan  door basisscholen uit de regio’s Amsterdam, Den Haag,  Leiden, Nijmegen (Gelderland), Utrecht en Zoetermeer worden aangevraagd. Dat gaat via het reserveringssysteem.

U voert zelf een dag en een tijdstip in. De aanvraagtermijn is drie weken en de gastles duurt 60 minuten.

Spelregels

De aanvraagtermijn is drie weken. Het streefaantal van de groep is 10-30 leerlingen. Na de aanvraag wordt er binnen enkele werkdagen contact met u opgenomen.