Huis voor democratie en rechtsstaat

Voordelen voor de gemeente

ProDemos heeft veel ervaring met projecten om kinderen te betrekken bij de democratische rechtsstaat.
Kinderen zijn een interessante doelgroep voor de gemeente en de stemmers van de toekomst. Door het organiseren van een Kindergemeenteraad levert de gemeente een belangrijke inspanning. Daar krijgt u ook iets voor terug:

  • U stimuleert inzicht en participatie van kinderen in het beleid en bestuur van uw gemeente.
  • U krijgt zicht op de wensen en de leefwereld van lokale kinderen.
  • U profileert uw gemeente bij lokale kinderen.
  • U verlaagt de drempel van het gemeentehuis voor de kinderen en hun achterban.
  • U ondersteunt het onderwijs bij het vervullen van de opdracht om actief burgerschap te bevorderen.